CİLTLENMEK (TDK)

Ciltleme işi yapılmak.

Ciltlenmek kelimesi baş harfi C son harfi K olan bir kelime. Başında C sonunda K olan kelimenin birinci harfi C , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi T , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi N , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı C sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CİLT Nedir?


1 . Ten.
2 . Formaları, yaprakları birbirine dikerek veya yapıştırarak kitap, defter, dergi vb.ne geçirilen deri, bez veya kâğıtla kaplı kapak: "Nakışlara, ciltlere, minyatürlere hayran kaldı."- Ö. Seyfettin.
3 . Bir eserin ayrı ayrı basılan bölümlerinden her biri: "İstanbul Ansiklopedisi'nin ilk dokuz cildinde bunların altmış yedi tanesi yer alır."- S. Birsel.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

C E E K L L M N T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Ciltlenmek,

9 Harfli Kelimeler

Ciltlemek, Ciltlenme, İnceltmek,

8 Harfli Kelimeler

Ciltleme, İncelmek, İnceltme, İnletmek, İtlenmek,

7 Harfli Kelimeler

Ceketli, Eklemli, Eklenti, İlenmek, İletken, İletmek, İlkelce, İncelme, İnlemek, İnletme, İtlenme, Kelleci, Kenetli, Killeme, Metelik, Metilen, Tecelli, Tecimen, Tekelci, Tekneci, Tellice, Temelli,

6 Harfli Kelimeler

Cemile, Ciklet, Ekilme, Elemli, Elenti, Emekli, Enlice, Etilen, Etkime, İlenme, İletme, İlkten, İnleme, İtenek, Keleci, Kelime, Kement, Kentli, Lekeci, Lekeli, Melike, Millet, Nemcil, Netice, Netlik, Tekmil, Telcik, Telkin, Temkin, Temlik, Tenkil,

5 Harfli Kelimeler

Ceket, Celil, Cemil, Eklem, Elcik, Ellik, Elmek, Emcek, Emcik, Emlik, Enlem, Entel, Etken, Etkin, Etlik, Etmek, Etmen, Etnik, İlkel, İllet, İlmek, İmece, İmlek, İnmek, İtmek, Kelem, Kelle, Kelli, Kenet, Keten, Kitle, Liken, Linet, Melce, Melek, Melik, Metil, Metin, Milel, Nemli,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cemi, Cenk, Cilt, Ecel, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekti, Elci, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Enek, Enik, Enli, Etek, Eten, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, İken, İlke, İlle, İlme, İnce, İnek,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cet, Cim, Cin, Ece, Eke, Elk, Eti, İle, İlk, Kel, Kem, Ket, Kil, Kim, Kin, Kit, Lim, Men, Met, Mil, Mit, Nem, Net, Nim, Tek, Tel, Tem, Ten, Tik, Tim, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Em, En, Et, İl, İm, İn, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.