CİLTÇİ (TDK)


1 . Kitapları ciltleyen kimse, mücellit.
2 . Ciltevi.

Ciltçi kelimesi baş harfi C son harfi İ olan bir kelime. Başında C sonunda İ olan kelimenin birinci harfi C , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi T , beşinci harfi Ç , altıncı harfi İ . Başı C sonu İ olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CİLT Nedir?


1 . Ten.
2 . Formaları, yaprakları birbirine dikerek veya yapıştırarak kitap, defter, dergi vb.ne geçirilen deri, bez veya kâğıtla kaplı kapak: "Nakışlara, ciltlere, minyatürlere hayran kaldı."- Ö. Seyfettin.
3 . Bir eserin ayrı ayrı basılan bölümlerinden her biri: "İstanbul Ansiklopedisi'nin ilk dokuz cildinde bunların altmış yedi tanesi yer alır."- S. Birsel.

CİLTEVİ Nedir?

Cilt işleri yapılan dükkân.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KİTAP Nedir?


1 . Ciltli ve ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü: "Ona son olarak rüya için kitaptaki tabiri aramanın abes olduğunu söylediğimi hatırlıyorum."- A. Ş. Hisar.
2 . Herhangi bir konuda yazılmış eser: "Acaba bir edebiyat kitabında hazır bir tarif bulamaz mıyız?"- F. R. Atay.
3 . Kutsal kitap.

MÜCELLİT Nedir?

Ciltçi.

C L T Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Ciltçi,

4 Harfli Kelimeler

Cilt, Çiti, İçit, İçli, İliç,

3 Harfli Kelimeler

Çil, Çit, İti,

2 Harfli Kelimeler

İç, İl, İt, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.