CİHETİYLE (TDK)

-den dolayı, -den ötürü, sebebiyle.

Cihetiyle kelimesi baş harfi C son harfi E olan bir kelime. Başında C sonunda E olan kelimenin birinci harfi C , ikinci harfi İ , üçüncü harfi H , dördüncü harfi E , beşinci harfi T , altıncı harfi İ , yedinci harfi Y , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E . Başı C sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOLAY Nedir?

Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, civar: "Yaratma heyecanı içinde yorulma denen şey onun dolayına uğramazdı."- H. Taner.

DOLAYI Nedir?


1 . Çevrede, etrafta bulunan: "Atlar koşacak. Pehlivanlar güreşecek. Şehirden, dolayı köylerden çağrılanlar geliyorlar."- M. Ş. Esendal.
2 . zarf Ötürü: "Daha dün bu sözümden dolayı okşuyorlardı."- R. H. Karay.

ÖTÜRÜ Nedir?

Bir şeyden dolayı, bir şey yüzünden, dolayı, naşi: "Sonunda biz bu hareketimizden ötürü on bir ay hapse mahkûm olduk."- S. F. Abasıyanık.

C E E H L T Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Cihetiyle,

7 Harfli Kelimeler

Ehliyet,

6 Harfli Kelimeler

Heceli, Hileci,

5 Harfli Kelimeler

Cehil, Cihet, Heyet, Hilye, İleti, İyice, Tecil, Teyel,

4 Harfli Kelimeler

Ceht, Celi, Cilt, Ecel, Ehil, Elci, Elit, Elti, Etil, Etli, Hece, Hele, Hile, Lice, Liet, Tehi, Yele, Yeti,

3 Harfli Kelimeler

Cet, Ece, Eti, Hey, Hit, İle, İti, İye, İyi, Leh, Ley, Tel, Yel,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Eh, El, Et, Ey, He, İl, İt, Le, Te, Ti, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.