CİHAZ (TDK)


1 . Aygıt, alet, takım.
2 . Çeyiz.

Cihaz kelimesi baş harfi C son harfi Z olan bir kelime. Başında C sonunda Z olan kelimenin birinci harfi C , ikinci harfi İ , üçüncü harfi H , dördüncü harfi A , beşinci harfi Z . Başı C sonu Z olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALET Nedir?


1 - Bir el işini ya da mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne.
2 - Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç, aygıt.
3 - Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri.
4 - Hoş görülmeyen bir işe yardımcı ya da aracı olmayı kabul eden kimse, maşa.

AYGIT Nedir?


1 - Birçok parçadan yapılmış alet, gereç, °cihaz.
2 - Vücutta belirli bir görevin sağlanmasına yarayan organların tümü, °cihaz, °organ.
3 - Birkaç aletin uygun biçimde eklenmesinden oluşturulan ve kimi belli deneylerin yapılmasına yarayan takım.

ÇEYİZ Nedir?

Gelin için hazırlanan her türlü eşya, cihaz: "Noksansız bir çeyiz ve düğünle iyi bir eve verilen Zeynep..."- T. Buğra.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

A C H Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Cihaz, Haciz, Hicaz,

4 Harfli Kelimeler

Aciz, Ahiz, Caiz, Haiz, Hiza, İcaz, İzah,

3 Harfli Kelimeler

Ahi, Caz, Hac, Haz,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Az, Ha, İz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.