CİBİLLİYETSİZ (TDK)

Soysuz, sütü bozuk.

Cibilliyetsiz kelimesi baş harfi C son harfi Z olan bir kelime. Başında C sonunda Z olan kelimenin birinci harfi C , ikinci harfi İ , üçüncü harfi B , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi T , onbirinci harfi S , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi Z . Başı C sonu Z olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOZUK Nedir?


1 . Madenî para, bozuk para: "Hiç olmazsa birkaç kuruş bozuk ver!"- M. Ş. Esendal.
2 . sıfat Bozulmuş olan: "Daracık ve bozuk kaldırımlardan çamurlu sular akıyordu."- T. Buğra.
3 . sıfat Görevini yapamaz duruma gelmiş (organ): "Ağzındaki birkaç bozuk dişten şüphe ettim."- R. N. Güntekin.
4 . sıfat, mecaz Kötümser, gergin, huzursuz, karışık: "Bozgun sırasında Ankara'da meclisin havası pek bozuktu."- F. R. Atay.
5 . sıfat, mecaz Kızgın, sıkıntılı: "Süleyman'ı adada yüzü o kadar bozuk ve korkunç buldu ki."- H. E. Adıvar.

SOYSUZ Nedir?


1 . Soyunun özelliklerini yitirmiş olan (kimse, bitki vb.), dejenere.
2 . Biyolojik ve toplumsal ölçüler yönünden göze batacak kadar kötüye giden (kimse), dejenere: "Ağaç deyip geçme, onun da soylusu olur, soysuzu olur."- T. Buğra.
3 . mecaz Kötü tanınmış, ahlaksız.

B C E L L S T Y Z İ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Cibilliyetsiz,

10 Harfli Kelimeler

Cibilliyet,

9 Harfli Kelimeler

Bilisizce,

8 Harfli Kelimeler

Bellisiz, Biletsiz, Bileyici, Bitlisli, İzleyici, Telsizci, Tescilli,

7 Harfli Kelimeler

Betisiz, Beyitli, Biletli, Bilisiz, Bilyeli, Biyesiz, Ciltsiz, İletici, İlliyet, Listeci, Sebilci, Sicilli,

6 Harfli Kelimeler

Besici, Besili, Betili, Bilici, Bitlis, Biyeli, Ciltli, İyicil, Liseli, Silici, Tebcil, Tebyiz, Telsiz, Tescil, Zillet, Zilyet,

5 Harfli Kelimeler

Belit, Belli, Beyit, Beyzi, Bezci, Bezsi, Bilet, Bilye, Bitey, Bitli, Biyel, Bizce, Celil, Cizye, Etsiz, Ezici, İblis, İleti, İllet, İtici, İyice, Leyli, Liste, Sebil, Seyit, Sicil, Sille, Sitil, Sizce, Tecil, Telis, Telli, Telsi, Tezli, Yelli, Yezit, Zelil, Zeyil, Zilli,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Beli, Besi, Beti, Bile, Bili, Biye, Celi, Cilt, Elci, Elit, Elli, Elti, Etil, Etli, İbis, İlle, İsli, İzbe, İzci, Lice, Liet, Lise, Seci, Sezi, Sili, Site, Stil, Yeis, Yeti, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Bet, Bey, Bez, Bit, Biz, Cet, Eti, İle, İti, İye, İyi, Leb, Ley, Sel, Set, Sit, Siz, Tel, Tez, Tiz, Yel, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ce, El, Es, Et, Ey, İl, İs, İt, İz, Le, Se, Si, Te, Ti, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.