CEZALANMAK (TDK)

Cezaya çarpılmak: "Yanlış ve mantıksız hareketim bu surette cezalanmalı!"- A. Gündüz.

Cezalanmak kelimesi baş harfi C son harfi K olan bir kelime. Başında C sonunda K olan kelimenin birinci harfi C , ikinci harfi E , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi N , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı C sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CEZA Nedir?


1 . Uygunsuz davranışlarda bulunanlara uygulanan üzüntü, sıkıntı, acı verici işlem veya yaptırım.
2 . hukuk Suç işleyen bir kimsenin yaşantısına, özgürlüğüne, mallarına, onuruna karşı yasaların öngördüğü yaptırım: "... kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz."- Anayasa.

ÇARPI Nedir?


1 . Kaba sıva, çarpma sıva.
2 . matematik Birbiriyle çarpılan iki sayı arasına konulan işaret: "a x b" veya "a . b", "a çarpı b" diye okunur.

ÇARPILMA Nedir?


1 . Çarpılmak işi.
2 . Çarpık duruma gelme.

ÇARPILMAK Nedir?


1 . Çarpma işine konu olmak.
2 . (-e) Çarpık duruma gelmek: "Bu adam, elli beş, altmış yaşlarında, boynu biraz yana çarpılmış, çıkık alınlı, çökük yanaklı, kara kuru bir ihtiyardı."- R. N. Güntekin.
3 . mecaz Çalınmak, soyulmak.
4 . mecaz Aldatılmak.
5 . mecaz Alınıp gücenmek: "Tatlı tatlı konuşurken birdenbire çarpıldı."- .
6 . mecaz Çekiciliğine kapılmak, etkilenmek: "Bir bakış, bir gülüşle çarpılmak işten değil."- C. S. Tarancı.

GÜNDÜZ Nedir?


1 . Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü.
2 . zarf Gündüz vaktinde: "Gündüz çalışmalı, gece uyumalı."- .

HARE Nedir?


1 . Bazı nesne, canlı, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır: "Uskumrunun hareleri daha sık, gözleri küçük oysa kolyozun hem hareleri daha taraklı hem gözleri daha patlak."- O. Rifat.
2 . Üzerinde dalgalı çizgiler bulunan kumaş.
3 . Çok sert taş, mermer.

HAREKE Nedir?

Arap alfabesiyle yazılmış metinlerde üstüne ve altına konduğu ünsüzlerin birer ünlü ile okunmasını sağlayan işaret.

MANTIKSIZ Nedir?


1 . Mantığa, akla aykırı olan: "Şuuru yerinde bir adam için bu sevinç mantıksız ve çirkindir."- R. H. Karay.
2 . Mantığa uygun davranmayan: "Mantıksız adam."- .

SURE Nedir?

Kuran'ın bölünmüş olduğu yüz on dört bölümden her biri.

SURET Nedir?


1 - Görünüş, biçim.
2 - Yazı ya da resim kopyası, °nüsha.
3 - Biçim, yol, °tarz.
4 - Yüz, °çehre.
5 - İslam felsefesinde, varlığın görünen yanına, beş duyu ile algılanan yönüne verilen ad.
6 - Resim, fotoğraf.

A A A C E K L M N Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Cezalanmak,

9 Harfli Kelimeler

Cezalanma,

7 Harfli Kelimeler

Aklanma, Almanak, Almanca, Anlamak, Anlamca, Azalmak, Camekan, Kanlama, Kazanma, Lamekan, Zamanla,

6 Harfli Kelimeler

Aklama, Alacak, Anamal, Anlama, Azalma, Elaman, Kanama, Kazaen, Makale, Manaca, Zamane,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Aklan, Aklen, Akman, Akmaz, Alaca, Alaka, Alaza, Alkan, Almak, Alman, Anaca, Ancak, Anlak, Anlam, Anmak, Anzak, Azmak, Azman, Cemal, Ceman, Emlak, Encam, Enkaz, Kalan, Kalem, Kalma, Kaman, Kanal, Kanca, Kanma, Kazan, Kazma, Kelam, Kemal, Keman, Lazca, Malak, Malaz, Malca,

4 Harfli Kelimeler

Acem, Akma, Akne, Alan, Alaz, Alem, Alma, Amal, Aman, Amca, Amel, Anal, Anam, Anca, Anka, Anma, Azca, Azma, Caka, Cana, Cenk, Ceza, Ecza, Elan, Elma, Eman, Enam, Ezan, Kala, Kale, Kama, Kame, Kana, Kaza, Keza, Klan, Laka, Lake, Lama, Lame,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Aka, Ala, Ama, Ana, Aza, Cam, Can, Caz, Cem, Ela, Elk, Eza, Kal, Kam, Kan, Kaz, Kel, Kem, Kez, Lak, Lam, Lan, Laz, Mal, Men, Nal, Nam, Naz, Nem, Zam, Zan, Zem, Zen,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, Az, Ce, Ek, El, Em, En, Ke, La, Le, Me, Ne, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.