CEVAPLAMAK (TDK)

Bir soruya, bir isteğe, bir söz veya yazıya karşılık vermek, yanıtlamak.

Cevaplamak kelimesi baş harfi C son harfi K olan bir kelime. Başında C sonunda K olan kelimenin birinci harfi C , ikinci harfi E , üçüncü harfi V , dördüncü harfi A , beşinci harfi P , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı C sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KARŞILIK Nedir?


1 . Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele: "Haykırışlarına etraftan karşılık gelmiyordu."- H. R. Gürpınar.
2 . Bir dildeki bir sözü başka bir dilde aynı anlamda karşılayan söz.
3 . Cevap, yanıt.
4 . Bir şey alınırken karşı tarafa verilen başka şey, bedel: "Bir buçuk aylığının karşılığı olan üç yüz lira hatırı sayılır bir para idi."- R. H. Karay.
5 . Bir iş için ayrılmış para, ödenek, tahsisat.

SORU Nedir?


1 . Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual: "Minicik ellerini uzatarak bu taş nedir, diyen sorusu hâlâ hatırımızda!"- O. S. Orhon.
2 . Bir öğrenciye sınavda yöneltilen söz veya yazı, sual.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

VERMEK Nedir?


1 - (Üzerinde ya da yakınında olan bir şeyi) Birisine eriştirmek, iletmek.
2 - Bırakmak ya da bağışlamak.
3 - Ondan bilmek °atfetmek.
4 - (Düşünce ya da bilgi anlatan şeyler için) Başkalarına iletmek, bildirmek.
5 - Döndürmek, çevirmek, yöneltmek.
6 - Herhangi bir duruma yol açmak.
7 - (Eğlenceli toplantı) Düzenlemek, konuk çağırıp ağırlamak.
8 - (Sanatçı) Topluluk önünde sanatını göstermek, °icra etmek.
9 - Satmak.
10 - Biriyle evlendirmek. 1
1 - (-i) Ödemek. 1
2 - Yaymak. 1
3 - Ürün üretmek. 1
4 - Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. 1
5 - Tümünü herhangi bir duruma sokmak. 1
6 - Sahip olmasını sağlamak. 1
7 - (Bir şey üzerinde) Etki yapmak, biçimini değiştirmek. 1
8 - Saptamak, tespit etmek. 1
9 - Kazandırmak, katmak.
20 - Ayırmak, harcamak. 2
1 - Dayamak. 2
2 - Kök ya da gövdeleri sonuna -e (-a) ulaç eki almış eylemsilerle tezlikbildirir. 2
3 - Dilek bildiren birleşik eylemler yapar.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YANIT Nedir?

Bir soruya verilen karşılık, °cevap.

YANITLAMA Nedir?

Yanıtlamak işi.

YANITLAMAK Nedir?

Cevaplamak.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

A A A C E K L M P V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Cevaplamak,

9 Harfli Kelimeler

Cevaplama,

8 Harfli Kelimeler

Cavlamak,

7 Harfli Kelimeler

Avlamak, Cavlama, Kaplama, Kapmaca, Kavlama, Paklama, Vaklama,

6 Harfli Kelimeler

Aklama, Alacak, Alpaka, Apalak, Avalca, Avamca, Avlama, Cavlak, Kapama, Kapela, Kaplam, Kavala, Kavela, Makale, Pekala,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Akvam, Alaca, Alaka, Almak, Avlak, Cemal, Cevap, Emlak, Emval, Kalem, Kalma, Kapma, Kaval, Kelam, Kemal, Klapa, Lakap, Malak, Malca, Maval, Mecal, Mevla, Plaka,

4 Harfli Kelimeler

Acem, Acep, Akma, Akva, Alem, Alev, Alma, Amal, Amca, Amel, Apak, Apel, Aval, Avam, Caka, Celp, Elma, Evla, Kala, Kale, Kalp, Kama, Kame, Kamp, Laka, Lake, Lama, Lame, Lapa, Lava, Leva, Mala, Mapa, Meal, Pala, Plak, Vaka, Vale, Vamp, Veca,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Aka, Ala, Alp, Ama, Cam, Cem, Cep, Ela, Elk, Kal, Kam, Kap, Kav, Kel, Kem, Kep, Lak, Lam, Lap, Lav, Lep, Mal, Pak, Pal, Pek,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Av, Ce, Ek, El, Em, Ev, Ke, La, Le, Me, Pe, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.