CERİDE (TDK)


1 . Gazete.
2 . Tutanak, kayıt defteri.
3 . askerlik Süvari kolu.

Ceride kelimesi baş harfi C son harfi E olan bir kelime. Başında C sonunda E olan kelimenin birinci harfi C , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ , beşinci harfi D , altıncı harfi E . Başı C sonu E olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ASKERLİK Nedir?

Asker olma durumu, askerlik hizmeti, bayrakaltı, askeriye.

DEFTER Nedir?

Genellikle hafif bir kapak içerisinde, yazı yazmak için bir araya tutturulmuş kâğıt yaprakları: "Nikâh memurunun masasında, biraz sonra imzalayacakları defter vardı."- S. Derviş.

GAZETE Nedir?


1 . Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için yorumlu veya yorumsuz, her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın: "Kahvelerde ikinci bir oyalanma yolu, gazetelerdi."- N. Cumalı.
2 . Bu yayının yönetildiği, hazırlandığı, basıldığı yer: "Her gün gazeteye uğruyordu."- .

KAYIT Nedir?


1 . Bir yere mal ederek deftere geçirme: "Çocuğun kaydı bulunamadı."- .
2 . Bir yazının, bir hesabın tarih, numara vb.nin veya kopyasının bir yerde yazılı bulunması: "Hafızama güvenmeyiniz. Kayıtlarınız daha sağlamdır."- R. H. Karay.
3 . Önem verme, gözetme.
4 . Resmî belge.
5 . Sesi veya görüntüyü manyetik bant üzerine geçirme işlemi.
6 . mecaz Şart: "Kitabımı geri gönderme kaydıyla verebilirim."- .
7 . mecaz Sınırlama, davranışlarını çerçeveleme: "Hiçbir kayıt ileri sürmeksizin."- .

SÜVARİ Nedir?


1 . Atlı.
2 . askerlik Atlı asker: "Bir sabah süvarilerimizin şehre girdiği işitildi."- P. Safa.
3 . denizcilik Ticaret gemilerinde kaptanlık yapan kimse.

TUTANAK Nedir?


1 . Meclis, kurul, mahkeme vb. yerlerde söylenen sözlerin olduğu gibi yazıya geçirilmesi, zabıt, zabıtname.
2 . Belgelenmesi gereken bir durumu tespit edenler tarafından imzalanan belge, zabıt varakası.
3 . Birçok kimsenin imzaladığı rapor, mazbata.

C D E E R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Ceride,

5 Harfli Kelimeler

Cedre,

4 Harfli Kelimeler

Cedi, Cide, Dere, Deri, Ecir, Eder, Erce,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Ece, Ede, Edi, İde,

2 Harfli Kelimeler

Ce, De, Er, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.