CEREYANLI (TDK)


1 . Akıntılı.
2 . Akımlı.

Cereyanlı kelimesi baş harfi C son harfi I olan bir kelime. Başında C sonunda I olan kelimenin birinci harfi C , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi Y , altıncı harfi A , yedinci harfi N , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I . Başı C sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKIM Nedir?


1 - Akmak eylemi, akış, akıntı.
2 - Hava, su gibi akışkan maddelerin ya da elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, °cereyan.
3 - Sanatta, siyasada, düşünce yaşamında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, °cereyan, °tarz, °trend.
4 - Debi.

AKIN Nedir?


1 . Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması: "Ada'yı bir rençper akını doldurmuştu."- S. F. Abasıyanık.
2 . Düşman topraklarına tedirgin etme, yıldırma, çapul vb. amaçlarla toplu olarak yapılan baskın: "Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik / Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!"- Y. K. Beyatlı.
3 . spor Gol atmak veya sayı yapmak amacıyla karşı takımın sahasına doğru genellikle topluca girişilen hücum.

AKINTI Nedir?


1 . Akma işi: "Musluğun akıntısı bir türlü kesilemedi."- .
2 . Havanın veya suyun herhangi bir yöne doğru yer değiştirmesi, akım, cereyan: "Bataklıklardan kurtulduktan sonra, akıntıyı takip ederek bir köye giriyordum."- Ö. Seyfettin.
3 . Eğiklik, eğim, meyil: "Bu damın akıntısı az gelmiş."- .
4 . Çam türü ağaçlarda bulunan reçinenin eriyerek akması olayı.
5 . Sıvı yapıştırıcıların ağaç yüzeylerine gereğinden çok sürülmesi ile oluşan durum.
6 . tıp (***) Hastalık sebebiyle vücudun herhangi bir yerinden sulu madde akması: "Ertesi sabah, sol kulağımda ağrı ile beraber akıntı başladı."- R. N. Güntekin.

AKINTILI Nedir?


1 . Akıntısı olan.
2 . Eğik, eğimli, meyilli.

A C E E I L N R Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Cereyanlı,

7 Harfli Kelimeler

Cereyan, Yarence,

6 Harfli Kelimeler

Ceylan, Narcıl,

5 Harfli Kelimeler

Acele, Anele, Canlı, Carlı, Ceren, Neler, Yalın, Yancı, Yanlı, Yaren, Yarın, Yerel, Yılan,

4 Harfli Kelimeler

Alın, Arlı, Ayın, Aylı, Aynı, Ayrı, Ecel, Elan, Erce, Eren, Eyer, Nale, Nece, Nere, Reel, Reye, Yalı, Yarı, Yele,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Acı, Anı, Arı, Ayı, Ayn, Can, Car, Cer, Ece, Ela, Ira, Lan, Ley, Nal, Nar, Ney, Ray, Rey, Yal, Yan, Yar, Yel, Yen, Yer, Yıl, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, Ar, Ay, Ce, El, En, Er, Ey, La, Le, Ne, Ra, Re, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.