CENTİLMENCE (TDK)


1 . Centilmene yakışan: "Centilmence bir davranış."- .
2 . zarf (centilme'nce) Centilmene yakışır bir biçimde.

Centilmence kelimesi baş harfi C son harfi E olan bir kelime. Başında C sonunda E olan kelimenin birinci harfi C , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi T , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi C , onbirinci harfi E . Başı C sonu E olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

CENTİLMEN Nedir?

İyi arkadaşlık eden, saygılı, görgülü, kibar (erkek): "Kendisini çok yakışıklı ve centilmen bulduğumu söyledim."- R. N. Güntekin.

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

YAKI Nedir?

Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp deri üzerine uygulanan, beden ısısıyla vücuda yapışan, koyuca lapa: "Hardal yakısı."- .

YAKIŞ Nedir?

Yakma işi.

ZARF Nedir?


1 . Kap, kılıf, sarma.
2 . İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese: "Bir sabah kahvaltımı yaparken bana gösterişli bir zarf getirdiler."- A. Haşim.
3 . İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap: "Kenarları ezik bir çift altın kahve fincanı zarfını elinde evirir çevirirdi."- R. Enis.
4 . dil bilgisi Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç: Az yaşamıştı. Geç kalınca utandı gibi.

C C E E E L M N N T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Centilmence,

9 Harfli Kelimeler

Centilmen, İncelenme, İnceletme, Nitelenme,

8 Harfli Kelimeler

Cinlenme, İnceleme, İnceltme, İtelenme, Niceleme, Niteleme,

7 Harfli Kelimeler

Element, Eteneli, Etlenme, İncelme, İnletme, İteleme, İtlenme, Metilen, Tecimen, Temenni,

6 Harfli Kelimeler

Cemile, Cennet, Cinnet, Elenme, Elenti, Eletme, Enenme, Enlice, Etilen, İlenme, İletme, İnleme, Menent, Minnet, Nemcil, Netice, Teenni, Teleme,

5 Harfli Kelimeler

Cemil, Cenin, Eleme, Eneme, Enlem, Entel, Etene, Etmen, İmece, Linet, Melce, Metil, Metin, Nemli, Nicel, Nimet, Nitel, Tecil, Tecim, Telem, Telin, Temel, Temin,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cemi, Cilt, Ecel, Elci, Elem, Elim, Elit, Elti, Emel, Emen, Emet, Emin, Enli, Eten, Etil, Etli, Etme, İlme, İnce, İnme, İtme, Lice, Liet, Lime, Meni, Mine, Nece, Neci, Nene, Nice, Nine, Nite, Tein,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cet, Cim, Cin, Ece, Eti, İle, Lim, Men, Met, Mil, Mit, Nem, Net, Nim, Tel, Tem, Ten, Tim, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ce, El, Em, En, Et, İl, İm, İn, İt, Le, Me, Mi, Ne, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.