CENNETLİK (TDK)

Öldükten sonra yerinin cennet olacağına inanılan (kimse), cennetmekân.

Cennetlik kelimesi baş harfi C son harfi K olan bir kelime. Başında C sonunda K olan kelimenin birinci harfi C , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi N , beşinci harfi E , altıncı harfi T , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı C sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CENNET Nedir?


1 - Din inanışına göre, iyilik yapanla-rın, günahsızların, öldükten sonra sonsuz bir gönence kavuşacakları yer, uçmak (II).
2 - Çok güzel yer.

İNAN Nedir?


1 . İnanmak işi.
2 . Bir kimse veya şeyin doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme: "... kendi paylarına düşen fedakârlığı, devlet, millet uğrunda inanla, güvenle, umutla bir daha tazeliyorlardı."- R. E. Ünaydın.
3 . Tanrı'ya duyulan sınırsız inanış, iman, itikat.

SONRA Nedir?


1 . Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı: "Hadi sen git yağmur bastırmadan ben sonra gelirim."- A. İlhan.
2 . Daha uzak ve ileri bir yerde: "Bahçeden sonra geriye dönerek biraz da sokaklarda dolaştık."- R. N. Güntekin.
3 . Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz: "Evvela arabada, sonra sundurmada uyuyup dinlendiğime fena etmiştim."- R. N. Güntekin.
4 . Yoksa, aksi hâlde: "Tembellik etmesin, sonra sınıfta kalır."- .
5 . isim Arkadan gelen bölüm veya zaman: "Bunun sonrası yok. Bu işi sonraya bırakmamalı."- .

C E E K L N N T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Cennetlik,

7 Harfli Kelimeler

Ceketli, Eklenti, İletken, Kenetli, Tekelci, Tekneci,

6 Harfli Kelimeler

Cennet, Ciklet, Cinnet, Elenti, Enlice, Etilen, İlkten, İtenek, Keleci, Kentli, Lekeci, Netice, Netlik, Teenni, Telcik, Telkin, Tenkil,

5 Harfli Kelimeler

Ceket, Cenin, Elcik, Entel, Etken, Etkin, Etlik, Etnik, Kenet, Keten, Kitle, Liken, Linet, Nicel, Nikel, Nitel, Tecil, Tekel, Tekil, Tekin, Tekli, Tekne, Telek, Telin, Tikel,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cenk, Cilt, Ecel, Ekin, Ekli, Ekti, Elci, Elek, Elik, Elit, Elti, Enek, Enik, Enli, Etek, Eten, Etik, Etil, Etki, Etli, İken, İlke, İnce, İnek, Kele, Kene, Kent, Kete, Kile, Leke, Lice, Liet, Link, Nece, Neci, Nene, Nice, Nine, Nite,

3 Harfli Kelimeler

Cet, Cin, Ece, Eke, Elk, Eti, İle, İlk, Kel, Ket, Kil, Kin, Kit, Net, Tek, Tel, Ten, Tik, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, En, Et, İl, İn, İt, Ke, Ki, Le, Ne, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.