CENKLEŞMEK (TDK)


1 . Savaşmak.
2 . mecaz Atışmak, çekişmek, münakaşa etmek: "Sadrazamın kapısındaki dilsizlerle cenkleşirken yardıma yetişen yavere..."- H. C. Yalçın.

Cenkleşmek kelimesi baş harfi C son harfi K olan bir kelime. Başında C sonunda K olan kelimenin birinci harfi C , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi K , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı C sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ATIŞ Nedir?


1 . Atma işi.
2 . Kalp veya nabzın vuruşu, çarpışı.

ATIŞMA Nedir?


1 . Atışmak işi: "Başka karı kocalar gibi ikide bir atışma âdetimiz yoktur."- R. Erduran.
2 . edebiyat Saz şairlerinin deyişle tartışmaları.

ATIŞMAK Nedir?


1 . Tartışmak.
2 . (nsz) Kendisine dargın olan bir kimseye barışıkmış gibi söz söylemek: "Nafile atışma, ben seninle barışmam."- .
3 . edebiyat Saz şairleri, belli bir ayak üzerine karşılıklı deyiş söylemek.

CENK Nedir?


1 - Savaş, kavga.
2 - Büyük çaba, uğraş, kavga; çekişme.

ÇEKİ Nedir?


1 . Tartı.
2 . 225,97
8 kg olan, odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan ağırlık ölçü birimi.
3 . mecaz Üzüntü, sıkıntı.
4 . halk ağzında Kadınların başlarına bağladıkları örtü.

ÇEKİŞME Nedir?

Çekişmek işi: "Bütün çekişmelerin dışında kalmayı da becermiştir."- H. Taner.

ÇEKİŞMEK Nedir?


1 . İki yönünden karşılıklı çekmek: "Halat çekişmek."- .
2 . Bir şeyi birbirine karşı çekmek: "Bıçak çekişmek."- .
3 . Aralarında ad, niyet, kâğıt veya piyango çekmek: "Kura çekiştiler."- .
4 . mecaz Ağız kavgası etmek: "Seninle çekişmek lazım, büyük hareketlerin manasını anlamıyorsun."- P. Safa.
5 . mecaz Üstün gelmek için karşılıklı çabalamak: "Takımımız birincilik için çekişiyor."- .

DİLSİ Nedir?

Dili andıran, dile benzeyen, dil gibi.

DİLSİZ Nedir?


1 . Konuşma engelli, konuşamayan, ahraz.
2 . mecaz Ses çıkarmayan, sessiz olan (kimse).

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

KAPI Nedir?


1 . Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı.
2 . Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat: "Evlerin kapılarında kocaman yeşil bronz tokmaklar vardı."- S. F. Abasıyanık.
3 . Tavla oyununda iki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi kullanmasına engel olunan yer.
4 . Devlet dairesi: "Hükûmet kapısı."- .
5 . mecaz Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân: "Onların başvuracağı her kapıya gitmiş."- S. F. Abasıyanık.
6 . mecaz Gidere yol açan gereksinim: "Bayram geldi, yine masraf kapıları açıldı."- .
7 . mecaz Ev gezmesi için gidilen yer: "Bugün yine kaç kapı dolaştın?"- .

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

MÜNAKAŞA Nedir?


1 - Bir konu üzerinde ayrıntılı konuşma, tartışma.
2 - Sert tartışma, ağız kavgası.

SAVA Nedir?


1 . Haber.
2 . Muştu.

SAVAŞ Nedir?


1 . Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk.
2 . Uğraşma, kavga, mücadele.
3 . Hayvanların birbirleriyle yaptığı mücadele: "Kartallarla leyleklerin savaşı."- .
4 . Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele: "Veremle savaş."- .

SAVAŞMA Nedir?

Savaşmak işi, muharebe.

SAVAŞMAK Nedir?


1 . Ordu ölçüsünde iki silahlı kuvvet karşı karşıya gelip çarpışmak, vuruşmak, muharebe etmek.
2 . mecaz Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla mücadeleye girişmek: "Azmi'yi bizimle beraber gelmeye pek güçlükle razı edebilmişizdir. Hatta bir kere de gazinonun kapısında bizden kaçmaya savaşmıştır."- R. N. Güntekin.

YALÇIN Nedir?


1 . Dik, sarp: "Yanık ve yalçın araziden geçerken Mehmet Emin Bey'in bir mısrasını hatırladım."- H. E. Adıvar.
2 . Düz, kaygan.

YARDIM Nedir?


1 . Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet: "Bu, bir ricada bulunacak, bir yardım isteyecek sandı."- M. Ş. Esendal.
2 . Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri.
3 . Etki: "Otların üstünde, ağaçların yapraklarında kalan yağmur damlaları rüzgârın da yardımıyla öğleye kadar kurudu."- N. Cumalı.
4 . Bağış, iane.

YAVE Nedir?

Saçma, saçma sapan söz: "Sonra da oturur, talihsizlik yaveleri ile hikâyeci numaralarına başvururum."- H. Taner.

YAVER Nedir?


1 . Yardımcı.
2 . askerlik Emir subayı.

YETİ Nedir?


1 . İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke: "Aklımız fikrimiz hep insanda, yetilerimizi var gücümüzle çoğaltıp onun rahatlığına çalışıyoruz."- A. Erhat.
2 . ruh bilimi Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke.

C E E E K K L M N Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Cenkleşmek,

9 Harfli Kelimeler

Cenkleşme,

8 Harfli Kelimeler

Eklenmek, Ekleşmek, Eşlenmek, Keşlemek, Şenelmek,

7 Harfli Kelimeler

Eklemek, Eklenme, Ekleşme, Elenmek, Eşlemek, Eşlenme, Kekleme, Keşleme, Menekşe, Şenelme,

6 Harfli Kelimeler

Ekecek, Ekenek, Ekleme, Elemek, Elenme, Enemek, Eşelek, Eşleme, Kekeme, Keleme, Meleke, Şeklen,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekmek, Eleme, Elmek, Emcek, Eneme, Enlem, Eşlek, Eşlem, Eşmek, Kelek, Kelem, Keleş, Keşen, Keşke, Melce, Melek, Meleş, Menşe, Şekel, Şelek,

4 Harfli Kelimeler

Cenk, Ecel, Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Enek, Eşek, Eşme, Keke, Kele, Keme, Kene, Leke, Meke, Meşe, Meşk, Nece, Neşe,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Ece, Eke, Elk, Kek, Kel, Kem, Keş, Leş, Men, Nem, Şek, Şem, Şen,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Em, En, Eş, Ke, Le, Me, Ne, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.