CENGAVER (TDK)


1 . Savaşta kahramanlık gösteren: "Kimi sipahi ağası gibi mağrurdu, kimi cengâver tavırlı ve sakindi."- Y. K. Beyatlı.
2 . Savaşçı: "Cengâver bir ulus."- .

Cengaver kelimesi baş harfi C son harfi R olan bir kelime. Başında C sonunda R olan kelimenin birinci harfi C , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi G , beşinci harfi A , altıncı harfi V , yedinci harfi E , sekizinci harfi R . Başı C sonu R olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

GÖSTEREN Nedir?

Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

KAHRAMANLIK Nedir?


1 . Kahraman olma durumu.
2 . Kahramanca davranış, yiğitlik: "Artık kahramanlığa, kana, heyecana, cesarete hatta fazilete lüzum yok."- Ö. Seyfettin.

KİMİ Nedir?


1 . Birtakımı, bazısı, kimisi: "Kimi su çeker, kimi sebze ayıklar, kimi yufka açar, çamaşır yıkar..."- N. Cumalı.
2 . sıfat Bazı (canlı varlıklar için): "Kimi çocuklar."- .

MAĞRUR Nedir?

Kurumlu, gururlu, kibirli, kendini beğenmiş: "İdris bir imparator gibi mağrurdu."- S. F. Abasıyanık.

SAKİ Nedir?

(İçkili toplantılarda) İçki dağıtan kimse.

SAKİN Nedir?


1 - Durgun, dingin: Sakin bir deniz .
2 - Sessiz.
3 - Kimseyi rahatsız etmeyen, kızgınlık göstermeyen.
4 - Huysuzluğu, rahatsızlığı azalmış ya da geçmiş.
5 - Bir yerde oturan.
6 - (Bir yerde) Oturan kimse, °sekene.

SAVA Nedir?


1 . Haber.
2 . Muştu.

SAVAŞ Nedir?


1 . Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk.
2 . Uğraşma, kavga, mücadele.
3 . Hayvanların birbirleriyle yaptığı mücadele: "Kartallarla leyleklerin savaşı."- .
4 . Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele: "Veremle savaş."- .

SAVAŞÇI Nedir?


1 . Savaşan, savaş durumunda bulunan, muharip.
2 . İyi veya çok savaşan, savaşkan, cengâver.
3 . isim Savaşa katılan kimse.

SİPAHİ Nedir?

Osmanlılarda tımar sahibi bir sınıf atlı asker: "Bazı sipahi ağası gibi mağrurdu, kimi cengâver tavırlı ve sakindi."- Y. K. Beyatlı.

TAVIR Nedir?


1 - Durum, davranış, °vaziyet, °hal.
2 - Büyüklenme, yapma davranış.

ULUS Nedir?

Derebeylik düzeninin yıkılışı ve anamalcı düzenin oluşumu döneminde ortaya çıkan, toprak, ekonomik yaşam, dil, ruhsal yapı ve kültürel özellikler yönünden ortaklık gösteren, tarihsel olarak oluşmuş, en geniş insan topluluğu, °millet.

A C E E G N R V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Cengaver,

5 Harfli Kelimeler

Avene, Ceren, Ergen, Evren, Geren, Geven, Grena, Revan,

4 Harfli Kelimeler

Enva, Erce, Eren, Evce, Evre, Gece, Gene, Gren, Grev, Nece, Nere, Neva, Reva, Veca, Vena, Vere,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Can, Car, Cer, Ece, Ege, Erg, Gar, Gen, Nar, Nev, Van, Var,

2 Harfli Kelimeler

An, Ar, Av, Ce, En, Er, Ev, Ge, Ne, Ra, Re, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.