CEMAZİYÜLEVVEL (TDK)

Ay takviminin beşinci ayı, büyük tövbe ayı.

Cemaziyülevvel kelimesi baş harfi C son harfi L olan bir kelime. Başında C sonunda L olan kelimenin birinci harfi C , ikinci harfi E , üçüncü harfi M , dördüncü harfi A , beşinci harfi Z , altıncı harfi İ , yedinci harfi Y , sekizinci harfi Ü , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi E , onbirinci harfi V , onikinci harfi V , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi L . Başı C sonu L olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BEŞİNCİ Nedir?

Beş sayısının sıra sıfatı, sırada dördüncüden sonra gelen.

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

TAKVİM Nedir?


1 . Zamanı yıllara, aylara ve günlere ayıran yöntem.
2 . Bir yılın günlerini, aylarını, sayılı günlerini gösteren, değişik biçimlerde yapılmış çizelge veya defter: "Takvimi iki gündür koparmadım."- A. İlhan.
3 . mecaz Yapılacak bir işin türlü evrelerini zamana bağlı olarak gösteren program.

TÖVBE Nedir?

İşlediği bir günah veya suçtan pişman olarak bir daha yapmamaya karar verme.

A C E E E L L M V V Y Z Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Velveleci, Yüzlemece,

7 Harfli Kelimeler

Ameliye, Cezaevi, Evvelce, Eylemci, Eylemli, Ezcümle, Mecelle, Mevlevi, Meyveci, Meyveli, Mücella, Velvele, Yelleme, Yivleme, Yücelim, Yücelme, Yüzleme, Zalimce,

6 Harfli Kelimeler

Ailece, Alemci, Alevli, Camevi, Celali, Cemevi, Cemile, Cevval, Elemli, Eliyle, Elleme, Evliya, Evvela, Evveli, Eyleme, Ezilme, İzleme, Lüleci, Maliye, Mecazi, Mevali, Mevize, Mezeci, Müzeci, Üveyme, Vecize, Yeleli, Yeleme, Zaviye,

5 Harfli Kelimeler

Acele, Acemi, Aceze, Alevi, Alize, Allem, Amele, Avize, Ayevi, Caize, Celal, Celil, Cemal, Cemil, Cevaz, Ceviz, Cevvi, Cevza, Cezai, Cezve, Cilve, Cizye, Cümle, Eleme, Elzem, Email, Emaye, Emval, Evaze, Evcil, Eviye, Evvel, Eylem, Eylül, İcmal, İlave, İlzam, İmale, İmece, İzale,

4 Harfli Kelimeler

Acem, Acil, Aciz, Aile, Alem, Alev, Alil, Alim, Amel, Amil, Azil, Azim, Caiz, Cali, Cami, Celi, Cemi, Ceza, Cila, Cima, Cüzi, Ecel, Ecza, Elci, Elem, Elim, Elli, Elma, Emay, Emel, Evce, Evci, Evla, Evli, Ezel, Ezme, İcaz, İcma, İlam, İlca,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Ali, Cam, Caz, Cem, Cim, Cüz, Ece, Ela, Eza, İla, İle, İma, İye, Lal, Lam, Lav, Laz, Ley, Lim, Mai, Mal, Mey, Mil, Üye, Vay, Vaz, Yal, Yaz, Yel, Yem, Yiv, Yüz, Zam, Zem, Zil, Zül,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, Av, Ay, Az, Ce, El, Em, Ev, Ey, İl, İm, İz, La, Le, Me, Mi, Ve, Ya, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.