CELİL (TDK)


1 . Çok büyük, ulu.
2 . din b. (***) Çok büyük, ulu (Tanrı).

Celil kelimesi baş harfi C son harfi L olan bir kelime. Başında C sonunda L olan kelimenin birinci harfi C , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L . Başı C sonu L olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜYÜ Nedir?


1 . Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı: "Akkız Ana, Hasan'a gönül vermenin bir büyü olduğunu, ne kadar anlatmışsa da kâr etmemiş."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Karşı durulamaz güçlü etki: "Ondan tüten görünmez bir büyünün içinde titriyorum."- Y. Z. Ortaç.

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

C E L L İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Celil,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Elci, Elli, İlle, Lice,

3 Harfli Kelimeler

İle,

2 Harfli Kelimeler

Ce, El, İl, Le,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.