CEHENNEMİ (TDK)


1 - Cehennemle ilgili.
2 - Üzücü, yakıcı, cehennem gibi.

Cehennemi kelimesi baş harfi C son harfi İ olan bir kelime. Başında C sonunda İ olan kelimenin birinci harfi C , ikinci harfi E , üçüncü harfi H , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi N , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi İ . Başı C sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CEHENNEM Nedir?


1 . Dinî inanışlara göre, dünyada günah işleyenlerin öldükten sonra ceza görecekleri yer, tamu: "Cennet, cehennem, ahiret, ebedî hayat hayallerine bir daha dönmesine imkân yoktu."- R. N. Güntekin.
2 . mecaz Çok sıkıntılı yer: "Kafamın çatlaklığı yüzünden bir anda orasını zindana, cehenneme çevirdim."- R. H. Karay.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

ÜZÜCÜ Nedir?

Üzüntü veren, acıklı: "Üzücü bir durum."- .

YAKI Nedir?

Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp deri üzerine uygulanan, beden ısısıyla vücuda yapışan, koyuca lapa: "Hardal yakısı."- .

YAKICI Nedir?


1 . Yakma özelliği olan, yakan: "Sanki sesleri güneşin yakıcı aydınlıklarını ürpertiyor."- Ö. Seyfettin.
2 . isim Yakı yapan veya satan kimse.
3 . mecaz Etkili, dokunaklı.
4 . kimya Başka bir maddeyle birleşerek o maddenin yanmasını sağlayan (madde): "Oksijen yanıcı değil, yakıcıdır."- .

C E E E H M N N İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Cehennem,

6 Harfli Kelimeler

Enenme,

5 Harfli Kelimeler

Cenin, Eneme, Hecin, Hemen, Himen, İmece,

4 Harfli Kelimeler

Cemi, Ehem, Emen, Emin, Hece, İnce, İnme, Meni, Mine, Nece, Neci, Nene, Nice, Nine,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cim, Cin, Ece, Hem, Hin, Men, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Eh, Em, En, He, İm, İn, Me, Mi, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.