CEBELLEZİ (TDK)

Hakkı olmayan bir şeyi kendisine mal edip cebine koyma, cebine indirme: "Filmin maliyeti on beş bin dolar tutar mı? Sponsora yirmi beş bin gösterilmiş, aradaki fark, elbette cebellezi..."- A. İlhan.

Cebellezi kelimesi baş harfi C son harfi İ olan bir kelime. Başında C sonunda İ olan kelimenin birinci harfi C , ikinci harfi E , üçüncü harfi B , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi İ . Başı C sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CEBE Nedir?


1 . Zırh.
2 . Silah.

CEBEL Nedir?


1 . Sahipsiz, boş toprak.
2 . Ekilmemiş tarla, ekime elverişli olmayan yer. cebel (II) isim, eskimiş Arapça cebel Dağ.

CEBELLEZİ Nedir?

Hakkı olmayan bir şeyi kendisine mal edip cebine koyma, cebine indirme: "Filmin maliyeti on beş bin dolar tutar mı? Sponsora yirmi beş bin gösterilmiş, aradaki fark, elbette cebellezi..."- A. İlhan.

CEBİN Nedir?


1 . Alın, yüz.
2 . sıfat Korkak: "Sonra dört yüz bu kadar milyon adam, hepsi cebin."- M. A. Ersoy.

DOLAR Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada vb. devletlerin para birimi.

EDİP Nedir?

Edebiyatla uğraşan, edebî eser veren kimse, yazar: "Pek az hoşlandıklarım muhabirler, ediplerdir."- F. R. Atay.

ELBET Nedir?

Kuşkusuz, herhalde, şüphesiz.

GÖSTERİ Nedir?


1 . İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun: "Uçakların uçuş gösterileri."- .
2 . Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş.
3 . Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi: "Sinematekte film gösterileri başladı."- .
4 . Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerinin yer aldığı gösteri, şov.
5 . Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılan sunum, demonstrasyon, demo.
6 . Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat.

İLHAN Nedir?


1 . İmparator.
2 . İran Moğollarında hükümdarın unvanı.

İNDİ Nedir?

Herkesçe kabul edilebilecek bir temele bağlanamayıp yalnız bir kişinin kendi kanısına dayanan: "Bizden evvelki zamanların tarihleri hep değilse de ekseriyetle indi vesikalara istinat etmiştir."- A. Gündüz.

İNDİRME Nedir?

İndirmek işi.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KOYMA Nedir?

Koymak işi.

MALİ Nedir?


1 . Mal ile ilgili: "Mali durumu zaten kötü."- H. Taner.
2 . Parasal.
3 . Maliyeye ilişkin, maliye ile ilgili: "Mali önlemler."- .

MALİYE Nedir?


1 . Kamu ile ilgili işlerin yürütülmesi için gerekli gelirleri ve harcanan paraları düzenleyen kuralların bütünü: "Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır."- Anayasa.
2 . Konusu bu kuralları incelemek olan bilim dalı.
3 . Devlet gelir ve giderlerini yöneten kuruluş: "Maliyede çalışıyor."- .

MALİYET Nedir?

Üretimde bir mal elde edilinceye değin harcanan değerlerin tümü.

SPONSOR Nedir?

Destekleyici.

TUTAR Nedir?


1 . Nicelik bakımından bir şeyin bütünü.
2 . Para miktarı, meblağ.

YİRMİ Nedir?


1 . On dokuzdan sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 20, XX rakamlarının adı.
3 . sıfat İki kere on, on dokuzdan bir artık: "En az yirmi şiiri ezberimdeydi."- N. Cumalı.

B C E E E L L Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Cebellezi,

7 Harfli Kelimeler

Cezbeli,

6 Harfli Kelimeler

Bezeli, Cebeli,

5 Harfli Kelimeler

Belce, Belli, Bezci, Bizce, Cebel, Celbe, Celil, Cezbe, Ebeli, Zelil,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Beze, Bile, Cebe, Celi, Ecel, Elci, Elli, Ezel, İlle, İzbe, Lice, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Bez, Biz, Ebe, Ece, İle, Leb, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ce, El, İl, İz, Le, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.