CANLANDIRIM (TDK)

Ortada kalan kalıntılarına göre bir eserin ana tasarısına uygun olarak yeniden çizimi.

Canlandırım kelimesi baş harfi C son harfi M olan bir kelime. Başında C sonunda M olan kelimenin birinci harfi C , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi D , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi I , onbirinci harfi M . Başı C sonu M olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇİZİ Nedir?


1 . Çizgi.
2 . Saban demirinin toprakta bıraktığı iz.
3 . mecaz Tutum, davranış.

ÇİZİM Nedir?


1 . Çizme işi.
2 . Çizilerek oluşturulmuş biçim.
3 . matematik Bir şeklin belli bir kurala göre cetvel ve pergel yardımıyla çizilmesi işi.

ESER Nedir?


1 . Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt: "Boğaziçi doğrudan doğruya Türklerin eseridir."- Y. K. Beyatlı.
2 . Yayın, kitap, yapıt: "Bütün özlediğim eserlerle bir kütüphane yapabilsem artık yapılacak bir iş kalmayacak."- H. Z. Uşaklıgil.
3 . İz, işaret, im: "Buralarda sudan eser yok."- .
4 . Soyut kavramlarda belirti: "Sarı sakalları uzamış, bu yanık yüzde, en küçük bir pişmanlık eseri yoktu."- H. Taner.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

KALAN Nedir?


1 . Kalma işini yapan.
2 . Artan, mütebaki: "Kalan on lirayı Aliş'e verdim."- Halikarnas Balıkçısı.
3 . isim, matematik Bir çıkarmanın sonucu.
4 . isim, matematik Bölme işleminde bölünenden artan sayı.

KALIN Nedir?


1 . Cisimlerde uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan (cisim), ince karşıtı: "Alt katta her tarafın pencereleri kalın, sık demir parmaklıklarla örtülüydü."- H. R. Gürpınar.
2 . Enli ve gür (kaş).
3 . Yoğun, akıcılığı az olan: "Kalın bir sis tabakası."- .
4 . Etli, dolgun: "Dudakları kalın, yüzü ergenlik içinde..."- M. Ş. Esendal.
5 . Pes (ses): "Aileyi geçindiren babaya bu kalın sesli, kalın kaşlı, yumuşak bakışlı adama saygı ile, biraz da korku ile bağlanmışızdır."- H. Taner.

KALINTI Nedir?


1 . Artıp kalan şey, bakiye.
2 . Eski çağlardan kalmış şehir veya yapı, ören, harabe: "Efes, Bergama'nın kalıntıları, ulaştıkları uygarlığı serer gözler önüne."- N. Cumalı.
3 . İz, işaret.
4 . mecaz Bir toplum, kültür, uygarlık vb.nden artakalan şey: "Bu babacan, filozof ve hazırcevap insanlar kuşağı, tükenen bir görgü devrinin son kalıntıları gibidir."- H. Taner.

ORTADA Nedir?


1 . Sonucu belli olmayan (karşılaşma).
2 . zarf Topluluk içinde, arasında.
3 . zarf Görünür yerde, göz önünde: "Moralinin, inadının, zaman zaman da aşırı ataklığının nedeni ortadadır."- H. Taner.

TASA Nedir?


1 . Üzüntülü düşünce durumu, kaygı, endişe, gam: "Gazeteleriniz sürüm tasasına kapıldılar mı hemen İstanbul'un nabzını tutarlar."- F. R. Atay.
2 . ruh bilimi Tatmin edici olmayan veya tedirgin eden durumların ortaya çıkmasını önleyebilmede, güvensizlik içinde bulunulduğunda duyulan tedirgin edici duygu.

TASAR Nedir?

Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plan.

TASARI Nedir?


1 . Olması veya yapılması istenen bir şeyin zihinde aldığı biçim, proje: "Kafamdaki hayaller ve tasarılar epeyce açık saçık şeylerdi."- H. E. Adıvar.
2 . hukuk Hukuki bir işlemin, o işlemi yapmakla yetkili kurul veya organ önüne getirildiği andaki durumu, üstünde görüşme ve oylama yapılabilir durumdaki metin, layiha: "Bütçe Kanunu tasarısı üzerine yazdığım bir yazı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

UYGUN Nedir?


1 . Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip: "Rıza Efendi'de yerine, zamanına ve konusuna uygun hikâyeler vardır."- T. Buğra.
2 . Elverişli, yarar, müsait, muvafık.
3 . mecaz Orantılı, oranlı.

YENİDEN Nedir?

Gene, yine, bir daha, tekrar: "Yemekhaneye indiğim zaman gönül bulantılarım yeniden teperdi."- Y. K. Karaosmanoğlu.

A A C D I I L M N N R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Canlandırım,

10 Harfli Kelimeler

Randımanlı,

9 Harfli Kelimeler

Acındırma, Cırıldama, Mandıracı,

8 Harfli Kelimeler

Acınılma, Dırlanma, Randıman,

7 Harfli Kelimeler

Adamcıl, Aldırma, Almancı, Andırın, Andırma, Ardılma, Ardınca, Cırlama, Dalancı, Damarlı, Darılma, Mandacı, Mandıra, Nalıncı,

6 Harfli Kelimeler

Acınma, Alımcı, Alındı, Alınma, Amanın, Anacıl, Anılma, Anında, Anırma, Arınma, Armalı, Candan, Dalıcı, Damacı, Damalı, Danacı, Ilıman, Ilınma, Lamacı, Manalı, Mandal, Mandar, Namdar, Namına, Narcıl, Narman,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Acıma, Adalı, Adamı, Adına, Alarm, Alıcı, Alman, Analı, Anlam, Aracı, Ardıl, Arıcı, Camlı, Canan, Canım, Canlı, Carlı, Dalan, Dalma, Damal, Damar, Damla, Damlı, Danca, Darca, Drama, Ilıca, Ilıma, Irama, Macar, Malca, Malcı, Manca, Manda, Maral, Marda, Mıcır, Nadan, Nalan,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Adam, Adcı, Adıl, Adım, Adlı, Alan, Aldı, Alım, Alın, Alma, Amal, Aman, Amca, Anal, Anam, Anca, Anma, Arda, Arlı, Arma, Cadı, Cana, Cıda, Dama, Dana, Dara, Darı, Dram, Ilım, Lama, Mala, Mana, Marn, Nara, Raca,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ada, Ala, Ama, Ana, Anı, Ara, Arı, Cam, Can, Car, Dal, Dam, Dar, Ira, Lam, Lan, Mal, Nal, Nam, Nan, Nar, Ram,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Al, Am, An, Ar, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.