CANGIL (TDK)


1 . Cengel.
2 . mecaz Karışıklık, kargaşa.

Cangıl kelimesi baş harfi C son harfi L olan bir kelime. Başında C sonunda L olan kelimenin birinci harfi C , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi G , beşinci harfi I , altıncı harfi L . Başı C sonu L olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CENGEL Nedir?

Otlarla örtülü geniş Hindistan ormanlarına verilen ad.

KARGA Nedir?

Kargagillerden, kanatları geniş, tüyleri kara renkte, tarla ve bahçelere çok zarar veren kuş (Corvus).

KARGAŞA Nedir?


1 . Kışkırtma ve karışıklık yoluyla toplumda ortaya çıkan düzen bozukluğu, anarşi.
2 . Kalabalık, düzensizlik vb.nin yol açtığı karışıklık, kaos: "Okuma yazma oranının düşüklüğü, bilinçlenmeyi engellediği ölçüde bir kargaşa ögesidir."- O. Rifat.

KARIŞ Nedir?

Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, başparmak ile serçe parmağın uçları arasındaki açıklık: "Yürüyüp geçeceğim, basacağım yerlerin her bir karış mübarek toprağı benim için mukaddesti."- H. R. Gürpınar.

KARIŞIK Nedir?


1 . Ayrı nitelikteki şeylerden oluşmuş: "Karışık salata."- .
2 . Karışmış olan, düzensiz, dağınık, intizamsız.
3 . Saf olmayan: "Karışık süt."- .
4 . Çalkantı, kargaşa, gerginlik içinde olan: "Bana ne, bu bir yığın ne olduğunu anlamadığım, karışık dolambaçlı işten!"- N. Cumalı.
5 . Anlaşılması güç olan, açık seçik olmayan, çapraşık: "Tuhaf şey! Hakikaten karışık bir kadın."- P. Safa.
6 . halk ağzında Halk inancına göre cin ve perilerle ilişkisi olan.

KARIŞIKLIK Nedir?

Karışık olma durumu, teşevvüş.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

A C G I L N Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Cangıl,

5 Harfli Kelimeler

Algın, Canlı,

4 Harfli Kelimeler

Algı, Alın, Gacı, Gına,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Alg, Anı, Can, Lan, Nal,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.