CANCİĞER (TDK)

Çok yakın, sıkı fıkı, pek içten (arkadaş): "Aynı işi ortaklaşa yaparlardı, canciğer dosttular."- O. Kemal.

Canciğer kelimesi baş harfi C son harfi R olan bir kelime. Başında C sonunda R olan kelimenin birinci harfi C , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi C , beşinci harfi İ , altıncı harfi Ğ , yedinci harfi E , sekizinci harfi R . Başı C sonu R olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CANCİĞER Nedir?

Çok yakın, sıkı fıkı, pek içten (arkadaş): "Aynı işi ortaklaşa yaparlardı, canciğer dosttular."- O. Kemal.

DOST Nedir?


1 - Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, iyi görüşülen (kimse), gönüldeş, "düşman" karşıtı.
2 - Kimi hayvanların sahibine gösterdiği sevgi için kullanılır.
3 - Yakınlık belirten seslenme sözü.
4 - Bir şeye düşkün olan, aşırı ilgi duyan kimse.
5 - Erkek ya da kadının evlilikdışı ilişki kurduğu kimse.
6 - İyi geçinen, aralarında iyi ilişki bulunan.

İÇTEN Nedir?


1 . Samimi: "Bu beş şehir durdukça bu yapıt da onun en içten yorumu olarak ayakta kalacaktır."- H. Taner.
2 . zarf Yürekten, candan, samimi davranarak: "Yumuşak ve içten sürdürdü konuşmasını."- T. Buğra.

KEMAL Nedir?


1 - Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik.
2 - En yüksek değer.

ORTAKLAŞA Nedir?


1 . Ortak olarak, el birliğiyle, müştereken, kolektif: "Ortaklaşa bir oyun yazmamızı önerecek kadar beni onurlandırdı idi."- H. Taner.
2 . isim Ortak iş: "İkisi de onun adına bu cendereye girdiklerini söylüyorlarmış, başkaca bir ortaklaşaları da yokmuş."- T. Uyar.

SIKI Nedir?


1 . Dar: "Sıkı bir kemer."- .
2 . İyice sıkıştırılmış, doldurulmuş, tıkız, gevşek olmayan: "Sıkı bir denk."- .
3 . Zorlu, güçlü ve etkili: "En sıkı ve katı bir merkeziyet sistemi, bugün diğer faaliyet merkezlerini bloke edebilir."- B. Felek.
4 . Dikkatli, titiz ve göz yummadan uygulanan: "Ankaralılarla münasebetlerinde her zaman sıkı bir ahlak ve seviye kontrolüne tabi tutuldu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . İlkelerine çok bağlı, hoşgörüsü olmayan, katı.
6 . Yoğun: "Samsun'a geldiğimi ve kendisiyle daha sıkı temasta bulunmak istediğimi bildirdim."- Atatürk.
7 . Cimri.
8 . zarf Sıkıca, iyice: "Sıkı giyinmek."- .
9 . isim Disiplin.
10 . isim Zorlayıcı durum: "Sıkıya gelmemek. Sıkıyı görünce kaçtı."- . 1
1 . isim Ağızdan dolma ateşli silahlarda, barut ve kurşunun üstünden namluya sokulup bastırılan bez ve kâğıt parçaları vb. şeylerin tümü: "İlk sıkıyı babam attı."- S. Kocagöz. 1
2 . Güçlü ve çabuk, hızlı: "Karabalçıklı çiftliği, kasabadan sıkı yürüyüşle bir saat çeker."- R. N. Güntekin.

YAKI Nedir?

Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp deri üzerine uygulanan, beden ısısıyla vücuda yapışan, koyuca lapa: "Hardal yakısı."- .

YAKIN Nedir?


1 - (Zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan.
2 - Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan.
3 - Aralarında sıkı ilgi bulunan.
4 - Benzeyen, andıran.
5 - Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan.
6 - Uzak olmayan yer.
7 - Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost ya da akraba.
8 - Uzak olmayarak.

A C C E N R Ğ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Canciğer,

6 Harfli Kelimeler

Canice,

5 Harfli Kelimeler

Ciğer,

4 Harfli Kelimeler

Cani, Cari, Ecir, Eğin, Eğir, Eğri, Enir, Erin, İane, İare, İcar, İcra, İğne, İnce, İrca, Neci, Nice, Raci, Rica, Rina,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Ani, Ari, Cağ, Can, Car, Cer, Cin, Nar,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, An, Ar, Ce, En, Er, İğ, İn, Ne, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.