CANAVARLIK (TDK)

Canavar gibi davranma: "O eski engizisyonlar, o işkence aletleri gibi canavarlıklar artık var mı?"- H. R. Gürpınar.

Canavarlık kelimesi baş harfi C son harfi K olan bir kelime. Başında C sonunda K olan kelimenin birinci harfi C , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi A , beşinci harfi V , altıncı harfi A , yedinci harfi R , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı C sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALET Nedir?


1 - Bir el işini ya da mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne.
2 - Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç, aygıt.
3 - Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri.
4 - Hoş görülmeyen bir işe yardımcı ya da aracı olmayı kabul eden kimse, maşa.

ARTIK Nedir?


1 . Bir şey harcandıktan sonra artan bölümü: "Kumaş artığı."- .
2 . Kalan veya artan bölüm: "Yemek artığı."- .
3 . sıfat İçildikten, yenildikten veya kullanıldıktan sonra geriye kalan.
4 . sıfat Daha çok, daha fazla.
5 . zarf (a'rtık) Bundan böyle, sonra, daha, yeter: "Artık onlar en lüks gazino ve barlara gidiyorlar, gecelerini oralarda geçiriyorlardı."- T. Buğra.
6 . müzik Büyük ve tam aralıkların yarım ses artmış hâli.

CANAVAR Nedir?


1 . Masallarda sözü geçen yabani, yırtıcı hayvan: "Sen bir ahu gibi dağdan dağa kaçsan da yine / Seni aşkım canavarlar gibi takip edecek."- F. N. Çamlıbel.
2 . Köpek balığı: "Balıklara canavar hücum etmesin diye göz kulak olurmuş."- S. F. Abasıyanık.
3 . mecaz Haşarı, yaramaz çocuk.
4 . halk ağzında Kurt, domuz vb. cana kıyan yaban hayvanı.
5 . sıfat, mecaz Acımasız, kötü ruhlu, zalim (kimse).

CANAVARLIK Nedir?

Canavar gibi davranma: "O eski engizisyonlar, o işkence aletleri gibi canavarlıklar artık var mı?"- H. R. Gürpınar.

ENGİZİSYON Nedir?

Orta Çağda, Katoliklerde katı din inançlarına karşı gelenleri cezalandırmak için kurulan kilise mahkemelerinin adı: "O eski engizisyonlar, o işkence aletleri gibi canavarlıklar artık var mı?"- H. R. Gürpınar.

ESKİ Nedir?


1 . Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan, yeni karşıtı: "Ey benim eski duygularım, eski düşüncelerim. Neden böyle uzaksınız benden?"- N. Ataç.
2 . Önceki, sabık: "Anlatışına bakılırsa eski kâtibe, şimdi fevkalade şık giyiniyormuş."- H. Taner.
3 . Geçerli olmayan: "Bugün mekteplerimiz artık o eski mektepler değildir."- R. N. Güntekin.
4 . Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan.
5 . Mesleğinde uzmanlaşmış, deneyimi olan: "Eski öğretmen."- .
6 . isim Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey: "Ben babamın eskilerinden uydurma şeylerle giyiniyordum."- H. Z. Uşaklıgil.
7 . isim, alay yollu Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığı durumlarda kullanılan bir söz: "Mebus eskisi. Müdür eskisi."- .

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

İŞKENCE Nedir?


1 . Bir kimseye maddi veya manevi olarak yapılan aşırı eziyet.
2 . Düşüncelerini öğrenmek amacıyla birine uygulanan eziyet: "Ona, evimize niçin geldiğini sormak işkencesini de yaptım."- S. F. Abasıyanık.
3 . Aşırı gerginlik, sıkıntılı durum, azap: "Beklemek işkencesi yüreğini fena didiklemeye başladı."- P. Safa.
4 . Vidalı bir tür sıkıştırma aracı.

A A A C I K L N R V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Canavarlık,

8 Harfli Kelimeler

Ankaralı, Karnaval, Kavaracı,

7 Harfli Kelimeler

Acarlık, Acıkara, Aklınca, Alkarna, Avcılar, Canavar, Cılkava, Kalavra, Kalınca, Kancalı, Karavan, Karınca, Kavalcı, Vakarlı, Varaklı,

6 Harfli Kelimeler

Acırak, Akarca, Alacak, Anacık, Anacıl, Analık, Ankara, Araklı, Aralık, Arıcak, Arkalı, Avalca, Avanak, Avarca, Cakalı, Cavlak, Cırlak, Cırnak, Kanara, Kancıl, Karaca, Karacı, Karalı, Kavala, Kavara, Kılcan, Kırnav, Kralcı, Lakacı, Narcıl, Narval, Varaka, Varlık,

5 Harfli Kelimeler

Acara, Akala, Aklan, Akran, Alaca, Alaka, Alkan, Anaca, Analı, Ancak, Anlak, Anlık, Aracı, Araka, Avara, Avlak, Canlı, Carlı, Kalan, Kalcı, Kalın, Kanal, Kanca, Kanlı, Karın, Karlı, Kaval, Kıran, Kırca, Kravl, Larva, Nacak, Vakar, Vakıa, Vanlı, Varak, Varan,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Akar, Akıl, Akın, Aklı, Akva, Alan, Alık, Alın, Anal, Anca, Anık, Anka, Arak, Arık, Arka, Arlı, Aval, Avar, Avcı, Caka, Cana, Cılk, Cıva, Irak, Kala, Kana, Kanı, Kara, Karı, Kına, Klan, Kral, Laka, Lava, Nara, Raca, Rakı, Vaka, Vana,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Aka, Akı, Ala, Ana, Anı, Ara, Arı, Ark, Can, Car, Cık, Ira, Irk, Kal, Kan, Kar, Kav, Kıl, Kın, Kır, Lak, Lan, Lav, Nal, Nar, Van, Var, Vın,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, Ar, Av, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.