CAMBAZHANE (TDK)

Cambazların oyunlarını gösterdikleri yer: "Minimini bir cambaz kızını görmek için at cambazhanesine daldı."- O. C. Kaygılı.

Cambazhane kelimesi baş harfi C son harfi E olan bir kelime. Başında C sonunda E olan kelimenin birinci harfi C , ikinci harfi A , üçüncü harfi M , dördüncü harfi B , beşinci harfi A , altıncı harfi Z , yedinci harfi H , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi E . Başı C sonu E olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CAMBAZ Nedir?


1 . Yerde ve tel, at, bisiklet, ip vb. üzerinde dengeye dayanan, tehlikeli, heyecan verici gösteriler yapan kimse, akrobat: "Önüne getirilen ata bir cambaz çevikliğiyle atladı."- Ö. Seyfettin.
2 . At alıp satan veya yetiştiren kimse: "Bitişik komşumuz cambaz İbrahim -bizde at alıp satanlara cambaz derler- hacca gitti, geldi."- M. Ş. Esendal.
3 . Usta, becerikli kimse: "Söz cambazı."- .
4 . tarih Osmanlı Devleti'nde atlı olan ve savaşlarda padişahın önünde düşmana karşı ilk saldırıya geçen birlik.
5 . sıfat, mecaz Kurnaz, hileci, hilekâr: "O cambaz adamdır, güvenilmez."- .

CAMBAZHANE Nedir?

Cambazların oyunlarını gösterdikleri yer: "Minimini bir cambaz kızını görmek için at cambazhanesine daldı."- O. C. Kaygılı.

GÖRMEK Nedir?


1 - Göz yardımıyla bir şeyin varlığını algılamak, seçmek.
2 - Anlamak, kavramak, bilincine varmak, sezmek.
3 - Bir şeyi, bir yeri incelemek, gezmek.
4 - Yanına gidip konuşmak.
5 - Bir şey hakkında bir yargıya varmak, değerlendirmek.
6 - Tıbben incelemek, muayene etmek.
7 - Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak; izlemek.
8 - Yapmak, etmek.
9 - Kendisine yapılmak, bir davranışla karşılaşmak.
10 - Almak. 1
1 - Bir şeye erişmek. 1
2 - Çok değer vermek. 1
3 - Bir işleme uğramak. 1
4 - (Yer için) Yüzü bir yöne doğru olmak, bakmak. 1
5 - Ziyaret etmek. 1
6 - Bir kimseyle karşılaşmak, rastlaşmak. 1
7 - Gözlerin görmediği durumlarda başka duyu organlarıyla algılamak. 1
8 - Sahne olmak, geçirmek. 1
9 - (Olumsuzu) Bir eylemin hiç yapılmadığını belirtir. 2
1 - Gezmek. 2
2 - Vermek. 2
3 - Karşı oyuncunun yapacağı vuruşu önceden kestirip ona göre durum almak.

KAYGI Nedir?

Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa: "Korku ve kaygıyla vücudunu dinledi."- A. İlhan.

KAYGILI Nedir?

Kaygısı olan, üzüntülü: "Kadın kaygılı bir sesle bağırdı."- H. E. Adıvar.

OYUN Nedir?


1 . Vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence: "Tenis, tavla, dama, çelik çomak, bale oyundur."- .
2 . Kumar: "Bazıları oyun başından kalkar kalkmaz her şeyi unuturlar."- P. Safa.
3 . Şaşkınlık uyandırıcı hüner: "Hokkabazın oyunu. Cambazın oyunu."- .
4 . Tiyatro veya sinemada sanatçının rolünü yorumlama biçimi.
5 . Müzik eşliğinde yapılan hareketlerin bütünü: "Zeybek oyunu."- . "Büyük annem yeni dansları eski kabakçı Arapların oyunu kadar bile güzel bulmuyor."- H. E. Adıvar.
6 . Seslendirilmek veya sahnede oynanmak için hazırlanmış eser, temsil, piyes.
7 . Bedence ve kafaca yetenekleri geliştirmek amacıyla yapılan, çevikliğe dayanan her türlü yarışma: "Olimpiyat oyunları. Akdeniz oyunları."- .
8 . spor Güreşte rakibini yenmek için yapılan türlü biçimlerde şaşırtıcı hareket.
9 . spor Teniste, tavlada taraflardan birinin belirli sayı kazanmasıyla elde edilen sonuç.
10 . mecaz Hile, düzen, desise, entrika: "Atatürk hiçbir zaman onların oyununa kanmış değildir."- H. Taner.

A A A B C E H M N Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Cambazhane,

7 Harfli Kelimeler

Bahname, Mezbaha,

6 Harfli Kelimeler

Abanma, Abazan, Bahane, Cambaz, Mahzen, Manaca, Zamane,

5 Harfli Kelimeler

Abana, Abaza, Acaba, Anaca, Azman, Banaz, Banma, Bazen, Ceman, Cenah, Encam, Hazan, Hazne, Manca, Mecaz, Mehaz, Namaz, Zaman, Zeban,

4 Harfli Kelimeler

Acem, Aman, Amca, Anam, Anca, Anma, Azca, Azma, Baca, Bana, Baza, Bezm, Caba, Cana, Ceza, Ecza, Eman, Enam, Ezan, Hane, Haza, Heba, Mana, Name, Nema,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abe, Ace, Aha, Ama, Ana, Aza, Ban, Baz, Ben, Bez, Cam, Can, Caz, Cem, Eza, Hab, Hac, Ham, Han, Haz, Hem, Men, Nam, Naz, Nem, Zam, Zan, Zem, Zen,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ah, Am, An, Az, Be, Ce, Eh, Em, En, Ha, He, Me, Ne, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.