CADILAŞMAK (TDK)


1 . Kadın huysuzlaşmak.
2 . Bitki, bakımsızlıktan yabanileşmek: "Yer yer cadılaşmış üzüm kütükleri."- M. Ş. Esendal.

Cadılaşmak kelimesi baş harfi C son harfi K olan bir kelime. Başında C sonunda K olan kelimenin birinci harfi C , ikinci harfi A , üçüncü harfi D , dördüncü harfi I , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı C sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAKIM Nedir?


1 . Bakma işi.
2 . Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek: "Bahçe bakım ister."- .
3 . Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi.

BAKIMSIZ Nedir?

Özen gösterilmemiş, bakılmamış: "Kasaba eski zamanlarda kaldırımsız, bakımsızdı."- S. F. Abasıyanık.

BAKIMSIZLIK Nedir?

Bakımsız olma, terk edilme, yüzüstü bırakılma durumu: "Bakımsızlıklarla göçüp gitmiş bir cihan / Mevsimler soğumuş, sular azalmış."- F. H. Dağlarca.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

CADI Nedir?


1 . Geceleri dolaşarak insanlara kötülük ettiğine inanılan hortlak.
2 . mecaz Kötülük yaparak başkalarına zarar veren kadın.
3 . eskimiş Çok güzel göz.

ESEN Nedir?

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

HUYSUZ Nedir?

Huyu iyi olmayan, geçimsiz, şirret: "Yeni edindiği bu huysuz ve kavgacı tabiatı, küçükken masum hâllerinin ona sağlamış olduğu hoşgörüyü çabucak yok etti."- Y. N. Nayır.

HUYSUZLAŞMA Nedir?

Huysuzlaşmak işi.

HUYSUZLAŞMAK Nedir?

Huysuz bir duruma gelmek: "Fakat bilmem neden, o anda birdenbire tepem atmıştı, huysuzlaşıvermiştim."- Y. K. Karaosmanoğlu.

KADIN Nedir?


1 . Erişkin dişi insan, zen erkek veya adam karşıtı: "Yanlarında, kendileriyle ahbaplık edecek dostlar, hizmetlerine koşacak kadınlar veya erkekler görmek isterler."- A. Ş. Hisar.
2 . Evlenmiş kız.
3 . sıfat Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri olan.
4 . mecaz Hizmetçi bayan.
5 . eskimiş Bayan: "Hintli kadın toplantıyı renklendirmek için herkesin kendisine bazı şeyler sormasını teklif ediyordu."- B. Felek.

KÜTÜK Nedir?


1 . Kalın ağaç gövdesi: "Etrafına gölge salmayan, yemiş vermeyen hangi kütük baltadan kurtulur?"- H. E. Adıvar.
2 . Kesilmiş ağaç gövdesi: "Kenara iri zeytin kütükleri istif edilmişti."- R. H. Karay.
3 . Kesimden sonra ağaç gövdesinin toprakta kalan bölümü: "Çamlıkları yarıyoruz, ağaçların kütüklerinden atlıyoruz, ne bir köy ne bir ses var."- M. Ş. Esendal.
4 . Asma fidanı: "Kütüklerin üstündeki koruklara otlar tırmanan bahçeyi bir daha geçiyoruz."- F. R. Atay.
5 . Resmî kayıt defteri, ana defter.
6 . Nüfus kütüğü.
7 . bilişim Bir arada işlenen ve birbirleriyle ilgili olan kayıtların tümü.
8 . madencilik Kütük demir.
9 . mecaz Görgüsüz, kaba kimse: "Biraz sonra bizim kütük kanepenin üstüne oturmuş, ayaklarıyla yerdeki yaprakları eziyordu."- H. E. Adıvar.

ÜZÜM Nedir?

Asmanın taze veya kuru olarak yenilen ve salkım durumunda bulunan meyvesi.

YABA Nedir?

Harman savurmakta kullanılan, çatal biçiminde, tahtadan tarım aracı.

YABAN Nedir?


1 . İnsan yaşamayan ıssız yer.
2 . Issız yerde yaşayan veya yetişen canlı: "Yaban keçisi. Yaban kedisi. Yaban sarımsağı."- .
3 . sıfat Issız: "Yalnız, yaban ormanda yaşayan yerliler bu zehrin ilacını bilirler."- F. R. Atay.
4 . halk ağzında Yabancı, el, yerli halktan olmayan kimse: "Yerliler bize yaban derler ve aramıza katılmazlardı."- F. R. Atay.

YABANİ Nedir?


1 . Doğada yaşayan, evcil olmayan (hayvan), evcil karşıtı.
2 . Doğada kendiliğinden yetişen (bitki).
3 . mecaz Görgüsü olmayan, kaba ve hoyrat (kimse): "Babası, dağdan gelme, dangıl dungul bir yabaniymiş."- S. M. Alus.

YABANİLEŞME Nedir?

Yabanileşmek işi, yabanıllaşma.

YABANİLEŞMEK Nedir?

Yabani duruma gelmek, yabanıllaşmak, vahşileşmek.

A A A C D I K L M Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Cadılaşmak,

9 Harfli Kelimeler

Acılaşmak, Cadılaşma,

8 Harfli Kelimeler

Acılaşma, Adlaşmak, Aşılamak, Dalaşmak, Damlacık, Dışlamak,

7 Harfli Kelimeler

Adamcık, Adamcıl, Adamlık, Adaşlık, Adlaşma, Aklaşma, Aklımda, Akşamcı, Alışmak, Almaşık, Amcalık, Aşamalı, Aşılama, Aşılmak, Dalamak, Dalaşma, Damaklı, Dışlama, Kaşlama, Kışlama, Maşalık, Şaklama,

6 Harfli Kelimeler

Acıkma, Acımak, Adacık, Adaklı, Adamak, Adamca, Akışma, Aklama, Alacak, Alaşım, Alışma, Amalık, Aşılma, Cakalı, Camlık, Dalama, Dalcık, Dalmak, Damacı, Damalı, Iklama, Kamacı, Kamalı, Kaşıma, Lakacı, Lamacı, Maaşlı, Maşacı, Maşala, Maşalı, Şakacı, Şakıma, Şamalı,

5 Harfli Kelimeler

Acıma, Adalı, Adama, Adamı, Akala, Akşam, Alaca, Alaka, Alkım, Alkış, Almak, Almaş, Aşama, Aşlık, Aşmak, Camlı, Cıdak, Dalak, Dalaş, Dalış, Dalma, Damak, Damal, Damla, Damlı, Dılak, Kalcı, Kalım, Kalış, Kalma, Kamış, Kaşlı, Kılma, Kışla, Maada, Malak, Malca, Malcı, Şalak,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Adaş, Adcı, Adıl, Adım, Adlı, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Aldı, Alık, Alım, Alış, Alma, Amal, Amca, Aşık, Aşım, Aşma, Cadı, Caka, Cıda, Cılk, Dama, Kadı, Kala, Kama, Laka, Lama, Maaş, Mala, Maşa, Şaka, Şama,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ada, Aka, Akı, Ala, Ama, Aşı, Aşk, Cam, Cık, Dal, Dam, Dış, Kal, Kam, Kaş, Kıl, Kış, Lak, Lam, Mal, Maş, Şad, Şak, Şal, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, Aş, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.