CIVILTI (TDK)


1 . Kuşların ötüşürken çıkardıkları sesin adı: "Her tarafından kuşların hoş cıvıltıları taşardı."- H. C. Yalçın.
2 . Sesteki canlılık, ateşlilik: "Sesin cıvıltısı gitmiş, yerine hüzün konmuştu."- T. Buğra.

Cıvıltı kelimesi baş harfi C son harfi I olan bir kelime. Başında C sonunda I olan kelimenin birinci harfi C , ikinci harfi I , üçüncü harfi V , dördüncü harfi I , beşinci harfi L , altıncı harfi T , yedinci harfi I . Başı C sonu I olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ATEŞ Nedir?


1 . Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık, od, nâr: "Uygarlık ateşten doğmuştur."- .
2 . Tutuşmuş olan cisim.
3 . Isıtmak, pişirmek için kullanılan yer veya araç: "Yemeği ateşten indirdim."- .
4 . Patlayıcı silahların atılması: "Top ateşi geceye kadar sürdü."- .
5 . Vücut ısısı: "Ateşi kırktan aşağıya düşmezdi."- S. F. Abasıyanık.
6 . mecaz Öfke, hırs, hınç: "Fırlayıp ayağa kalkmış, bir duvara yaslanarak ateş fışkıran gözlerle onu seyre başlamıştı."- T. Buğra.
7 . mecaz Coşkunluk: "Nejat Efendi'nin çalışında Peregrini'nin ihtirası, ateşi yoktu."- H. E. Adıvar.
8 . mecaz Tehlike, felaket: "Kendinizi ateşe atıyorsunuz."- .
9 . mecaz Büyük üzüntü, acı: "İçimin ateşi hiç küllenmedi. Seneler geçtikçe daha alevleniyor. Evlat acısı bu ..."- H. R. Gürpınar.

ATEŞLİ Nedir?


1 . Ateşi olan: "Ateşli hasta."- .
2 . mecaz Heyecanlı, coşkulu: "Ateşli bir tartışma."- . "Arkadaşım ateşli bir Rumeli delikanlısı idi."- F. R. Atay.
3 . mecaz Cinsel istekleri güçlü olan.

ATEŞLİLİK Nedir?

Ateşli olma durumu: "Yanlış bu derecelerin hepsi! O sıcaklık vücudumun ateşi değil, benim ateşliliğim."- A. Boysan.

BUĞRA Nedir?

Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur.

CANLILIK Nedir?


1 . Canlı olma durumu.
2 . mecaz Neşelilik, hareketlilik: "Her girdikleri oyuna renk ve hareket, canlılık ve şaklabanlık katarlardı."- H. Taner.

CIVILTI Nedir?


1 . Kuşların ötüşürken çıkardıkları sesin adı: "Her tarafından kuşların hoş cıvıltıları taşardı."- H. C. Yalçın.
2 . Sesteki canlılık, ateşlilik: "Sesin cıvıltısı gitmiş, yerine hüzün konmuştu."- T. Buğra.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

HÜZÜN Nedir?

İç kapanıklığı, gönül üzgünlüğü.

KUŞLAR Nedir?

Çok hücreli hayvanlardan, omurgalıların geniş bir sınıfı.

ÖTÜŞ Nedir?

Ötme işi: "Oturmuş, ağustos böcekleriyle kurbağaların tatlı tatlı ötüşlerini dinliyorduk."- O. C. Kaygılı.

TARAFINDAN Nedir?


1 . Herhangi birinden: "Dostları tarafından çok sevilmiş bir zattı."- A. Ş. Hisar.
2 . Eliyle, aracılığıyla.
3 . Türünden, çeşidinden.

YALÇIN Nedir?


1 . Dik, sarp: "Yanık ve yalçın araziden geçerken Mehmet Emin Bey'in bir mısrasını hatırladım."- H. E. Adıvar.
2 . Düz, kaygan.

YERİNE Nedir?


1 . Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere: "Bana haftalık yerine gündelik ver."- R. N. Güntekin.
2 . Başkasının adına: "Nitekim o gün eksiltmeye kendi yerine onu yollamıştı."- H. Taner.
3 . isim, edebiyat Alegori.

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.