CIRTLAK (TDK)


1 . Hoşa gitmeyen, keskin ve çiğ, tiz (ses).
2 . Olgunluktan ezilebilecek duruma gelmiş (meyve, sebze).

Cırtlak kelimesi baş harfi C son harfi K olan bir kelime. Başında C sonunda K olan kelimenin birinci harfi C , ikinci harfi I , üçüncü harfi R , dördüncü harfi T , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi K . Başı C sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GİTME Nedir?

Gitmek işi.

KESKİN Nedir?


1 . Çok kesici, iyi kesen: "Sonunda keskin bir taşı testere gibi kullanarak ipi incelte incelte kopardı."- H. R. Gürpınar.
2 . mecaz Tiz (ses): "Bir kadın sesiydi bu. İnce ve keskin, dikkati hemen kapan ve bırakmayan bir ses."- P. Safa.
3 . mecaz Kırıcı, incitici: "En yakın dostlarının bile kusurlarını keskin bir dille yüzlerine vururmuş."- H. Taner.
4 . mecaz Etkili, sert: "Nihayet güneş doğdu, sis ve duman içinde çölün sabahlarında esen serin ve keskin rüzgârla üşüdük."- F. R. Atay.
5 . argo Zampara.

OLGU Nedir?


1 . Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa: "Bilim yoluyla olguları kavrayıp sıralayabiliriz."- O. Hançerlioğlu.
2 . Varlığı deneyle kanıtlanmış şey.
3 . edebiyat Edebî eserlerde olayı geliştiren davranış, iş.

OLGUN Nedir?


1 - (Meyveler için) Yenecek duruma gelmiş.
2 - (İnsanlar için) Bilgi, görgü ve höşgörüsü gelişmiş, °kâmil.

OLGUNLUK Nedir?


1 - (Meyveler için) Olgun, yenilebilir olma durumu.
2 - (İnsanlar için) Bilgi, görgü ve hoşgörü bakımından gelişmiş olma durumu, yetkinlik, °kemal.

SEBZE Nedir?

Genellikle pişirilerek yenen bitkiler veya bunların taneleri, göveri, göverti, sebzevat, zerzevat.

A C I K L R T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Cırtlak,

6 Harfli Kelimeler

Cırlak, Kartlı, Kralcı,

5 Harfli Kelimeler

Altık, Arkıt, Artık, Carlı, Iltar, Itlak, Kalcı, Kalıt, Karlı, Katır, Katlı, Kırat, Kırca, Kıtal, Tırak,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Aklı, Alık, Altı, Arık, Arlı, Artı, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Cart, Cılk, Cırt, Irak, Karı, Kart, Katı, Kıta, Kral, Rakı, Takı, Talk,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Akı, Alt, Arı, Ark, Art, Car, Cık, Ira, Irk, Kal, Kar, Kat, Kıl, Kır, Kıt, Lak, Tak, Tal, Tar, Tık, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, At, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.