CIRBOĞA (TDK)


1 . Bir tür çöl sıçanı (Dipus Caegyptius).
2 . mecaz Cılız, zayıf, çelimsiz çocuk.

Cırboğa kelimesi baş harfi C son harfi A olan bir kelime. Başında C sonunda A olan kelimenin birinci harfi C , ikinci harfi I , üçüncü harfi R , dördüncü harfi B , beşinci harfi O , altıncı harfi Ğ , yedinci harfi A . Başı C sonu A olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CILIZ Nedir?


1 . Çok zayıf ve güçsüz, eneze, nahif: "Hanın sahibi cılız bir adamdı."- S. F. Abasıyanık.
2 . Güçsüz, sönük (ışık).
3 . Basit, değersiz, önemsiz: "Mimaride cılız eserler vücuda geliyordu."- B. Felek.

ÇELİMSİZ Nedir?

Güçsüz, zayıf, nahif: "Pek çelimsiz olduğu için oruç tutamıyor."- B. Felek.

ÇOCUK Nedir?


1 . Küçük yaştaki oğlan veya kız: "Çocuğun bir sütninesi vardı."- R. H. Karay.
2 . Soy bakımından oğul veya kız, evlat: "Anası olacak bir kadın çocuğu omuzundan yakalamış."- B. R. Eyuboğlu.
3 . Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak: "Çocuk köşeyi dönerken ana arkasından su içmeye gitti."- B. R. Eyuboğlu.
4 . Genç erkek.
5 . mecaz Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi.
6 . mecaz Büyüklere yakışmayacak biçimde düşüncesizce davranan kimse: "Otuz yaşında ama hâlâ çocuk."- .
7 . mecaz Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

SIÇAN Nedir?


1 . Sıçangillerden, fareden iri, zararlı birçok türü bulunan kemirgen, memeli hayvan (Rattus).
2 . mecaz Küçük yaştaki hırsız.

ZAYIF Nedir?


1 . Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık (insan veya hayvan): "Uzun boylu, zayıf, ellilik bir hanım."- S. M. Alus.
2 . Görevini yapacak yeterli gücü olmayan: "Zayıf bir ordu. Gözleri zayıf."- .
3 . mecaz Sağlamlığı, dayanıklılığı olmayan: "Zayıf bir yapı."- .
4 . mecaz Önemli, güvenilir olmayan: "Zayıf bir bilgi."- .
5 . mecaz Çok az: "Zayıf bir ihtimal."- .
6 . Enerjisi, etkisi, yoğunluğu az olan: "Radyoda uzak bir istasyonun zayıf sesini duydu. Zayıf ışık."- .
7 . isim Başarısızlığı gösteren not.
8 . mecaz Bilgi yönünden yeterli olmayan, yeteneksiz: "Zayıf bir öğretmen."- .
9 . mecaz Kişilik ve ruhsal yönden gereği kadar güçlü olmayan: "Zayıf ve uydurma bir âşık bu cevaba karşı perişan olurdu."- A. Gündüz.

A B C I O R Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Cırboğa,

5 Harfli Kelimeler

Bağcı, Bağır, Barcı,

4 Harfli Kelimeler

Ağcı, Ağır, Ağrı, Bacı, Bağı, Barı, Baro, Boca, Boğa, Bora, Roba,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ağı, Arı, Bağ, Bar, Boa, Bor, Cağ, Car, Ira, Oba, Ora, Rab,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ağ, Ar, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.