CIRBAĞA (TDK)


1 - Küçük çocuk.
2 - Gelişmemiş cılız çocuk.

Cırbağa kelimesi baş harfi C son harfi A olan bir kelime. Başında C sonunda A olan kelimenin birinci harfi C , ikinci harfi I , üçüncü harfi R , dördüncü harfi B , beşinci harfi A , altıncı harfi Ğ , yedinci harfi A . Başı C sonu A olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CILIZ Nedir?


1 . Çok zayıf ve güçsüz, eneze, nahif: "Hanın sahibi cılız bir adamdı."- S. F. Abasıyanık.
2 . Güçsüz, sönük (ışık).
3 . Basit, değersiz, önemsiz: "Mimaride cılız eserler vücuda geliyordu."- B. Felek.

ÇOCUK Nedir?


1 . Küçük yaştaki oğlan veya kız: "Çocuğun bir sütninesi vardı."- R. H. Karay.
2 . Soy bakımından oğul veya kız, evlat: "Anası olacak bir kadın çocuğu omuzundan yakalamış."- B. R. Eyuboğlu.
3 . Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak: "Çocuk köşeyi dönerken ana arkasından su içmeye gitti."- B. R. Eyuboğlu.
4 . Genç erkek.
5 . mecaz Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi.
6 . mecaz Büyüklere yakışmayacak biçimde düşüncesizce davranan kimse: "Otuz yaşında ama hâlâ çocuk."- .
7 . mecaz Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse.

GELİŞMEMİŞ Nedir?

Gelişmesi tamamlanmamış ya da gelişmesi körelmiş.

KÜÇÜK Nedir?


1 . Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse.
2 . Küçük abdest.
3 . sıfat Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı: "Bir aralık başımın üstünde kartaldan küçük, atmacadan büyük yırtıcı kuşlardan birinin döndüğünü gördüm."- M. Ş. Esendal.
4 . sıfat Yaşı daha az olan: "Ortanca ve küçük ablalar ... beni, arabanın beklediği sokağa indirdiler."- R. N. Güntekin.
5 . sıfat Niceliği az olan: "Kimseden en küçük bir alaka görmüyordum."- S. F. Abasıyanık.
6 . sıfat Niteliği aşağı olan, bayağı: "Küçük adam."- .
7 . sıfat Geri aşamada: "Küçük bir memur."- .
8 . sıfat Değersiz, önemsiz: "Bu iyi temiz, sıhhatli, küçük insanların uykusu bambaşka bir şey."- S. F. Abasıyanık.
9 . sıfat Kısık, parlak olmayan (ses): "Küçük, tatlı bir sesle kovboy şarkıları söyledi."- R. H. Karay.

A A B C I R Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Ağırca,

5 Harfli Kelimeler

Abacı, Aracı, Bağcı, Bağır, Barcı,

4 Harfli Kelimeler

Abra, Acar, Ağcı, Ağır, Ağrı, Baca, Bacı, Bağa, Bağı, Bara, Barı, Caba, Raca,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Acı, Ağa, Ağı, Ara, Arı, Bağ, Bar, Cağ, Car, Ira, Rab,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ağ, Ar, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.