CÜRETKAR (TDK)


1 . Yürekli: "Dün geceki oyunu orijinaldi; sürekli, cesurca, cüretkâr bir şeydi."- R. H. Karay.
2 . Saygısız.

Cüretkar kelimesi baş harfi C son harfi R olan bir kelime. Başında C sonunda R olan kelimenin birinci harfi C , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi T , altıncı harfi K , yedinci harfi A , sekizinci harfi R . Başı C sonu R olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CESUR Nedir?


1 . Yürekli.
2 . zarf Yürekli bir biçimde: "Erkeklere karşı ilk tanışmada cesur ve ümit verici davranırdı."- R. H. Karay.

GECEKİ Nedir?

Gece olan, gece yapılan.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

ORİJİN Nedir?


1 . Soy sop.
2 . Köken, başlangıç, kaynak.

ORİJİNAL Nedir?


1 - Özgün.
2 - Alışılagelenden daha değişik, şaşırtıcı nitelikte olan.
3 - Fabrikasınca yapılmış olan, taklit olmayan (araç ve gereç).

OYUN Nedir?


1 . Vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence: "Tenis, tavla, dama, çelik çomak, bale oyundur."- .
2 . Kumar: "Bazıları oyun başından kalkar kalkmaz her şeyi unuturlar."- P. Safa.
3 . Şaşkınlık uyandırıcı hüner: "Hokkabazın oyunu. Cambazın oyunu."- .
4 . Tiyatro veya sinemada sanatçının rolünü yorumlama biçimi.
5 . Müzik eşliğinde yapılan hareketlerin bütünü: "Zeybek oyunu."- . "Büyük annem yeni dansları eski kabakçı Arapların oyunu kadar bile güzel bulmuyor."- H. E. Adıvar.
6 . Seslendirilmek veya sahnede oynanmak için hazırlanmış eser, temsil, piyes.
7 . Bedence ve kafaca yetenekleri geliştirmek amacıyla yapılan, çevikliğe dayanan her türlü yarışma: "Olimpiyat oyunları. Akdeniz oyunları."- .
8 . spor Güreşte rakibini yenmek için yapılan türlü biçimlerde şaşırtıcı hareket.
9 . spor Teniste, tavlada taraflardan birinin belirli sayı kazanmasıyla elde edilen sonuç.
10 . mecaz Hile, düzen, desise, entrika: "Atatürk hiçbir zaman onların oyununa kanmış değildir."- H. Taner.

SAYGI Nedir?


1 . Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram: "İnsanlara saygıyı yitirdin mi yandın bittin, on paralık oldun demektir."- Y. Kemal.
2 . Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu.

SAYGISIZ Nedir?

Gereken saygıyı göstermeyen, saygısı olmayan, hürmetsiz: "Kimdir bilir misin? Vatanın ... Şimdi saygısız / Bir göz bu nazlı çehreye -Allah esirgesin- / Kem bir nazarla baksa tahammül eder misin?"- T. Fikret.

SÜRE Nedir?

Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, °müddet: Uzun bir iyileşme süresinden sonra askere gitmiş .

SÜREK Nedir?


1 . Süren, devam eden zaman.
2 . sıfat Hızlı süren, hızlı giden.
3 . halk ağzında Satmak için pazara götürülen hayvan sürüsü.

SÜREKLİ Nedir?


1 . Kesintisiz olarak süren, kalıcı, devamlı, baki, daimî.
2 . zarf Uzun süreli olarak, daima.
3 . dil bilgisi Ötümlü.

YÜREK Nedir?


1 . Kalp.
2 . Bir kimsenin ruhsal yönü, gönül: "Fazıla Hanım'ın elleri terliyor, yüreği sarsılıyordu."- S. F. Abasıyanık.
3 . Kupa (I).
4 . mecaz Herhangi bir şeyden çekinmeme, korkmama, yüreklilik, korkusuzluk, cesaret: "Bu iş yürek ister."- .
5 . mecaz Acıma duygusu: "Ona merhume demek bile yürek parçalayıcı bir şeydir."- R. N. Güntekin.
6 . halk ağzında Mide, karın, iç: "Ayşe Hanım, kahveciden limon şekeri almış, yürek ferahlatır diye uzatıyor."- S. M. Alus.

YÜREKLİ Nedir?

Tehlikeyi korkusuzca karşılayan, hiçbir şeyden korkusu olmayan, gözü pek, babayiğit, koçak, cesaretli, cesur, cüretli, cüretkâr: "Fakat onlar da aralarında hiçbir delikanlıyı ona eş olabilecek kadar yürekli bulmuyorlardı."- H. E. Adıvar.

A C E K R R T Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Cüretkar,

6 Harfli Kelimeler

Aktüer, Krater, Tekrar,

5 Harfli Kelimeler

Arter, Cüret, Katre, Kürar, Raket, Rekat, Trake, Ücret,

4 Harfli Kelimeler

Cart, Erat, Kare, Kart, Küre, Kürt, Rate, Terk, Trük, Türe, Türk, Ücra, Ürat,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Akü, Ark, Art, Ate, Car, Cer, Cet, Ekü, Erk, Kar, Kat, Ker, Ket, Kür, Küt, Ret, Tak, Tar, Tek, Ter, Tür, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Ar, At, Ce, Ek, Er, Et, Ke, Ra, Re, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.