CÜMLEMSİ (TDK)

Eylemsiyle ilgili sözcükler dizisi.

Cümlemsi kelimesi baş harfi C son harfi İ olan bir kelime. Başında C sonunda İ olan kelimenin birinci harfi C , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi M , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi M , yedinci harfi S , sekizinci harfi İ . Başı C sonu İ olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DİZİ Nedir?


1 . Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra: "İki dizi inci."- .
2 . Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri: "İşte bütün eserlerini bir araya toplayacak olan bu dizinin başına yazılacak ön söz."- A. Ş. Hisar.
3 . Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra: "Bir dizi olay. Olaylar dizisi."- .
4 . dil bilgisi Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma.
5 . askerlik Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler.
6 . matematik Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı.
7 . müzik Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü.
8 . sinema, TV (***) Dizi film.

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

EYLEMSİ Nedir?

Fiilimsi.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

SÖZCÜ Nedir?

Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan kimse: "Kongrede bunların beş yüz sözcüsü bulunuyordu."- H. Taner.

SÖZCÜK Nedir?

Kelime: "Can ile ruh sözcükleri çoğu zaman, aynı anlamda kullanılıyor."- A. Boysan.

C E L M M S Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Cümlesi,

6 Harfli Kelimeler

Meclis, Mücmel, Müslim,

5 Harfli Kelimeler

Cemil, Cesim, Cümle, Lemis, Misel, Selim, Silme,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cemi, Elci, Elim, Emmi, Esim, İlme, Lice, Lime, Lise, Seci, Ümmi,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cim, İle, Lim, Mil, Mim, Mis, Sel, Sem, Sim,

2 Harfli Kelimeler

Ce, El, Em, Es, İl, İm, İs, Le, Me, Mi, Se, Si, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.