CÜMLECİK (TDK)


1 . Önerme.
2 . Küçük cümle: "Sorumlulardan dişe dokunur üç beş cümlecik bile almış değiliz."- T. Buğra.

Cümlecik kelimesi baş harfi C son harfi K olan bir kelime. Başında C sonunda K olan kelimenin birinci harfi C , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi M , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi C , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K . Başı C sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLE Nedir?


1 . Da, de, dahi: "Bir damlası bile deniz hakkında bize ilmî bir fikir vermeye yetişir."- R. H. Karay.
2 . zarf, eskimiş Birlikte.
3 . zarf Üstelik: "Konuşmadılar bile."- .

BUĞRA Nedir?

Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur.

CÜMLE Nedir?


1 . Bir yargı bildirmek için tek başına çekimli bir fiil veya çekimli bir fiille kullanılan kelimeler dizisi, tümce: "Ben bu cümleyi üç defa okudum, hiçbir şey anlayamadım."- B. R. Eyuboğlu.
2 . eskimiş Dizge, sistem.
3 . sıfat Bütün, hep.
4 . zamir, eskimiş Herkes: "Cümleye uzun ömürler dilerim."- B. Felek.

CÜMLECİK Nedir?


1 . Önerme.
2 . Küçük cümle: "Sorumlulardan dişe dokunur üç beş cümlecik bile almış değiliz."- T. Buğra.

DEĞİL Nedir?

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

DOKU Nedir?


1 . Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç.
2 . mecaz Bir bütünün yapısı ve özelliği.

KÜÇÜK Nedir?


1 . Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse.
2 . Küçük abdest.
3 . sıfat Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı: "Bir aralık başımın üstünde kartaldan küçük, atmacadan büyük yırtıcı kuşlardan birinin döndüğünü gördüm."- M. Ş. Esendal.
4 . sıfat Yaşı daha az olan: "Ortanca ve küçük ablalar ... beni, arabanın beklediği sokağa indirdiler."- R. N. Güntekin.
5 . sıfat Niceliği az olan: "Kimseden en küçük bir alaka görmüyordum."- S. F. Abasıyanık.
6 . sıfat Niteliği aşağı olan, bayağı: "Küçük adam."- .
7 . sıfat Geri aşamada: "Küçük bir memur."- .
8 . sıfat Değersiz, önemsiz: "Bu iyi temiz, sıhhatli, küçük insanların uykusu bambaşka bir şey."- S. F. Abasıyanık.
9 . sıfat Kısık, parlak olmayan (ses): "Küçük, tatlı bir sesle kovboy şarkıları söyledi."- R. H. Karay.

ÖNERME Nedir?


1 . Önermek işi.
2 . Kabul edilmesi için öne sürülen düşünce, teklif.
3 . mantık Bir savı öne süren veya bir durumu dile getiren cümle, belli bir yorumda belli bir doğruluk değeri kazanan düzgün deyim, kaziye.

C C E K L M Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Cümlecik,

7 Harfli Kelimeler

Cücelik,

6 Harfli Kelimeler

Kümeli,

5 Harfli Kelimeler

Cemil, Cümle, Elcik, Emcik, Emlik, İlmek, İmlek, Melik, Mülki,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cemi, Cüce, Ekim, Ekli, Elci, Elik, Elim, Emik, İlke, İlme, Kile, Küme, Lice, Lime, Mülk, Ülke,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cim, Ekü, Elk, İle, İlk, Kel, Kem, Kil, Kim, Kül, Lim, Lük, Mil,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Em, İl, İm, Ke, Ki, Le, Me, Mi,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.