CÜHELA (TDK)

Bilgisizler, cahiller.

Cühela kelimesi baş harfi C son harfi A olan bir kelime. Başında C sonunda A olan kelimenin birinci harfi C , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi H , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi A . Başı C sonu A olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

BİLGİSİZ Nedir?


1 . Bilgi sahibi olmayan, bilisiz, malumatsız, cahil: "Sen hükûmeti yönetenleri hep bilgisiz, akılsız mı sanırsın?"- N. Cumalı.
2 . Aymaz.

CAHİL Nedir?


1 . Öğrenim görmemiş, okumamış: "Bu maskara sosyete bana cahil diye bakar."- H. E. Adıvar.
2 . Bilgisiz.
3 . Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan: "Bu doktorun karşısında cahil, aptal oluyorum."- M. Ş. Esendal.
4 . halk ağzında Deneysiz, genç, toy (delikanlı veya kız): "Esasta batıl itikatlara inanmış cahil bir kızcağızdı."- R. H. Karay.

A C E H L Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Cühela,

4 Harfli Kelimeler

Hale, Hela,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Ela, Hac, Hal, Leh,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Al, Ce, Eh, El, Ha, He, La, Le,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.