CÖMERTLİK (TDK)

Cömert olma durumu, ahilik, semahat, mürüvvet.

Cömertlik kelimesi baş harfi C son harfi K olan bir kelime. Başında C sonunda K olan kelimenin birinci harfi C , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi M , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi T , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı C sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AHİLİK Nedir?

Cömertlik. Ahilik (II) -ği özel, isim Kökleri eski Türk törelerine dayanan ve Anadolu'da yüksek bir gelişim gösteren esnaf, zanaatçı, çiftçi vb. bütün çalışma kollarını içine alan ocak.

CÖMERT Nedir?


1 . Para ve malını esirgemeden veren, eli açık, selek, semih, ahi, bonkör: "Elinden gelen her iyiliği yapar, cömerttir, ikramı çok sever."- P. Safa.
2 . mecaz Verimli: "Bu ülkede toprak bir masal sultanı kadar cömert."- C. Meriç.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

MÜRÜVVET Nedir?


1 - Bir ailede çocukların doğumu, sünneti, evliliği, iyi bir göreve geçmeleri gibi olaylardan duyulan mutluluk, sevinç.
2 - Yiğitlik, mertlik.
3 - İyilikseverlik, cömertlik.

SEMA Nedir?


1 - İşitme, duyma.
2 - Mevlevi dervişlerinin ney, nısfiye gibi çalgıların eşliğinde, kollarını iki yana açıp dönerek yaptıkları ayin.

SEMAH Nedir?

Alevi ve Bektaşi topluluklarında yaygın olan ve müzik eşliğinde uygulanan tören nitelikli oyun.

SEMAHAT Nedir?

Cömertlik.

C E K L M R T Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Cömertlik,

7 Harfli Kelimeler

Mertlik,

6 Harfli Kelimeler

Ciklet, Cömert, Köleci, Lektör, Metrik, Ömerli, Örtmek, Tekmil, Telcik, Temlik, Terlik, Termik, Töreci, Töreli,

5 Harfli Kelimeler

Cemil, Elcik, Emcik, Emlik, Ercik, Erkli, Erlik, Etlik, İlmek, İmlek, İrkme, İtmek, Kerim, Kerti, Kiler, Kitle, Likör, Liret, Litre, Melik, Merci, Metil, Ölmek, Örmek, Örtme, Öteki, Ötmek, Recim, Remil, Rimel, Tecil, Tecim, Tekil, Tekir, Tekli, Terim, Terki, Terli, Tikel, Tirle,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cemi, Cilt, Ecir, Ekim, Ekli, Ekti, Elci, Elik, Elim, Elit, Elti, Emik, Emir, Erik, Eril, Erim, Etik, Etil, Etki, Etli, İlke, İlme, İtme, Kile, Köle, Köre, Krem, Lice, Liet, Lime, Meri, Mert, Ölet, Ölme, Örek, Örme, Ötme, Ötre, Remi,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cer, Cet, Cim, Elk, Erk, Eti, İle, İlk, Kel, Kem, Ker, Ket, Kil, Kim, Kir, Kit, Kör, Lim, Lir, Lök, Met, Mil, Mir, Mit, Öke, Örk, Öte, Ret, Tek, Tel, Tem, Ter, Tik, Tim, Tör,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Em, Er, Et, İl, İm, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.