BUZULLAŞMA (TDK)


1 . Buzul durumuna gelme.
2 . jeoloji Geniş veya dar bir bölgenin buzullarla örtülmesi olayı.

Buzullaşma kelimesi baş harfi B son harfi A olan bir kelime. Başında B sonunda A olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi U , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi U , beşinci harfi L , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A . Başı B sonu A olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÖLGE Nedir?


1 . Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka: "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler."- Anayasa.
2 . Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye: "Bel bölgesi. Koltuk altı bölgesi."- .

BUZUL Nedir?

Kutup bölgelerinde veya dağ başlarında bulunan büyük kar ve buz kütlesi, cümudiye.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

GENİŞ Nedir?


1 . Eni çok olan, enli, vâsi: "Geniş, bomboş bir taşlığın serin, rutubetli küf kokusu duyuldu."- P. Safa.
2 . Alanı büyük olan, makro, dar karşıtı: "Bu ağaç, bir geniş bostan duvarının dış tarafında idi."- O. C. Kaygılı.
3 . Bol (elbise).
4 . Kapsamı büyük, dar sınırlar içinde kalmayan, yaygın, makro: "Geniş anlamlı."- .
5 . mecaz Kolay kolay tasalanmayan, hoşgörülü, rahat: "Besbelli geniş, olabildiğince umursamaz görünmek istiyordu."- A. İlhan.
6 . mecaz Çok: "Geniş iş alanları sağlandı."- .

JEOLOJİ Nedir?

Yer bilimi.

OLAY Nedir?


1 . Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka: "O olaydan sonra bir daha yalnız kalmamıştık onunla."- N. Cumalı.
2 . Önemli tarihsel olgu, fenomen: "Nötron bombası günümüzün olayıdır."- .

ÖRTÜ Nedir?


1 . Örtmek için kullanılan şey, vualet: "Hekim, hastanın üstündeki örtüyü açtı."- M. Ş. Esendal.
2 . Yapılarda çatı, dam.

ÖRTÜLME Nedir?


1 . Örtülmek işi.
2 . gök bilimi Bir gök cisminin yeryüzündeki gözlemciye göre, başka bir gök cisminin arkasından geçmesi.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A B L L M U U Z Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Buzullaşma,

8 Harfli Kelimeler

Buzlaşma, Ululaşma,

7 Harfli Kelimeler

Bulaşma, Buluşma, Ululama, Uzlaşma,

6 Harfli Kelimeler

Başmal, Bulama, Mualla, Ulaşma,

5 Harfli Kelimeler

Almaş, Bazal, Bulma, Buluş, Buzla, Buzlu, Buzul, Lamba, Malaz, Malul, Muşlu, Ulama, Uluma, Uzama,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Alaz, Alma, Amal, Aşma, Azma, Bala, Baza, Blum, Bluz, Bula, Lala, Lama, Laza, Maaş, Mala, Maşa, Şama, Ulam, Ulaş, Ulum, Uzam, Zula,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abu, Ala, Ama, Aza, Bal, Baş, Baz, Bul, Buz, Lal, Lam, Laz, Mal, Maş, Muş, Muz, Şal, Şaz, Şua, Ula, Ulu, Umu, Zam, Zum,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Al, Am, Aş, Az, Bu, La, Şu, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.