BUZULKAR (TDK)

Bir buzulun oluşmasında temel olan katılaşmış kar kümesi.

Buzulkar kelimesi baş harfi B son harfi R olan bir kelime. Başında B sonunda R olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi U , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi U , beşinci harfi L , altıncı harfi K , yedinci harfi A , sekizinci harfi R . Başı B sonu R olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BUZUL Nedir?

Kutup bölgelerinde veya dağ başlarında bulunan büyük kar ve buz kütlesi, cümudiye.

KATI Nedir?

Taşlık, °konsa.

KÜME Nedir?


1 . Tümsek biçimindeki yığın.
2 . Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, öbek, grup: "Tarla kuşları Mustafa'nın sabanı altından yeni kurtulmuş olan kaba çığır üzerine kümeyle konarak buldukları tohumlara gaga çalmakta idiler."- N. Nâzım.
3 . Tomar.
4 . eğitim bilimi Bir sınıfta öğrencilerin, belli bir eğitim ve öğretim amacıyla bir süre için oluşturdukları takım veya öbek.
5 . spor Takımların durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak belli sayıdaki takımdan oluşturulan topluluk, lig.
6 . spor Koşularda, kendiliğinden oluşan yarışçı gruplarının her biri.

KÜMES Nedir?


1 . Tavuk, hindi vb. evcil hayvanların barınmasına yarayan kapalı yer: "Ne kümeste tavuk bırakırmış ne ahırda hayvan ne de ağılda koyun..."- H. R. Gürpınar.
2 . mecaz Ufak ev: "Biriktirdiğimiz para ile bir kümes edindik."- .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

OLUŞMA Nedir?

Oluşmak işi, teşekkül.

TEMEL Nedir?


1 . Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü: "Evin temelleri sökülüyor gibi sarsılıyor."- H. E. Adıvar.
2 . Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur.
3 . sıfat, mecaz En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz: "Devletin temel kanununun adı Anayasa'dır."- B. Felek.
4 . mecaz Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler: "Temelde sıradan bir Fransız vodviline dayanırdı oynadıkları oyun."- N. Cumalı.

A B K L R U U Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Arzulu, Buzluk, Kalbur,

5 Harfli Kelimeler

Bulak, Burak, Buruk, Buzla, Buzlu, Buzul, Kabul, Kubur, Kural, Kurul, Uzluk,

4 Harfli Kelimeler

Abuk, Akur, Aruz, Arzu, Bark, Bluz, Bula, Bura, Buru, Kral, Kula, Kulu, Kura, Kuru, Kuzu, Ruba, Ulak, Urba, Urla, Uruk, Uzak, Zula,

3 Harfli Kelimeler

Abu, Ark, Arz, Bak, Bal, Bar, Baz, Bul, Buz, Kal, Kar, Kaz, Kul, Kur, Kuz, Lak, Laz, Rab, Ruz, Ula, Ulu, Zar,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Ar, Az, Bu, La, Ra, Ur, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.