BUZULBİLİMCİ (TDK)

Buzulbilim uzmanı, °glasyolojist.

Buzulbilimci kelimesi baş harfi B son harfi İ olan bir kelime. Başında B sonunda İ olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi U , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi U , beşinci harfi L , altıncı harfi B , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi M , onbirinci harfi C , onikinci harfi İ . Başı B sonu İ olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BUZULBİLİM Nedir?

Fiziksel coğrafyanın, buzulları ve yeryüzündeki işlevlerini konu alan bölümü, °glasyoloji.

UZMAN Nedir?


1 . Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan (kimse), mütehassıs, kompetan: "Biz de işte para kazanmanın, iyi yaşamanın uzmanıyız dostum."- H. Taner.
2 . isim Belli bir bilim dalında lisansüstü öğrenim derecesine sahip kimse, spesiyalist.
3 . isim Bilirkişi.

B B C L L M U U Z İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Bilimci,

6 Harfli Kelimeler

Bilici, Bumbuz,

5 Harfli Kelimeler

Bilim, Buzcu, Buzlu, Buzul, Milli, Milli, Zilli,

4 Harfli Kelimeler

Bibi, Bili, Blum, Bluz, İlim, İzci, Ucuz, Ulum,

3 Harfli Kelimeler

Biz, Bul, Buz, Cim, Lim, Mil, Muz, Ulu, Umu, Zil, Zum,

2 Harfli Kelimeler

Bu, İl, İm, İz, Mi, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.