BUZAĞILIK (TDK)


1 - Dağda taşların arasında biten çayıra benzeyen ot.
2 - Yakın çayırlık otlak.
3 - Buzağı koymaya yarayan özel yer.

Buzağılık kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi U , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi A , beşinci harfi Ğ , altıncı harfi I , yedinci harfi L , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi K . Başı B sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BENZEYEN Nedir?

Bir benzetmede niteliğini benzetmeden alan, nitelikçe zayıf olan.

BUZAĞI Nedir?

Yeni doğmuş, ana sütüyle beslenen sığır yavrusu: "Her tarafta buzağılar, köpekler ve tavuklar dolaşıyor."- R. H. Karay.

ÇAYIR Nedir?


1 . Üzerinde gür ot biten düz ve nemli yer: "Çocukların neşesi birdenbire sönmüş, çayıra bir eski mezarlık sükûtu çökmüştü."- R. N. Güntekin.
2 . Böyle yerde biten ot.

ÇAYIRLIK Nedir?

Çayırı olan yer: "En çok zevki, kasabanın bayram yerlerinden, halkın tatil günleri serpildiği çayırlıklardan aldım."- S. F. Abasıyanık.

KOYMA Nedir?

Koymak işi.

OTLAK Nedir?

Hayvan otlatılan yer, salmalık, yaylak, mera: "Otlaktan çıktıkları sırada hava kuru soğuktu."- N. Cumalı.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

YAKIN Nedir?


1 - (Zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan.
2 - Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan.
3 - Aralarında sıkı ilgi bulunan.
4 - Benzeyen, andıran.
5 - Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan.
6 - Uzak olmayan yer.
7 - Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost ya da akraba.
8 - Uzak olmayarak.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

A B I I K L U Z Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Bukağılı, Buzağılı,

7 Harfli Kelimeler

Ağızlık,

6 Harfli Kelimeler

Ağızlı, Azıklı, Bağlık, Bukağı, Buzağı, Kılağı, Kılbaz,

5 Harfli Kelimeler

Ağılı, Azılı, Azlık, Bağıl, Bağlı, Balık, Balkı, Bulak, Buzla, Kabız, Kabul, Kalbı, Kazıl, Kızıl, Zağlı,

4 Harfli Kelimeler

Abuk, Ağıl, Ağız, Ağlı, Akıl, Aklı, Alık, Azık, Bağı, Bakı, Bazı, Bluz, Bula, Iğıl, Ilık, Kazı, Kığı, Kula, Ulak, Uzak, Zula,

3 Harfli Kelimeler

Abu, Ağı, Akı, Azı, Bağ, Bak, Bal, Baz, Bul, Buz, Kal, Kaz, Kığ, Kıl, Kız, Kul, Kuz, Lak, Laz, Lığ, Ula, Zağ,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ağ, Ak, Al, Az, Bu, La, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.