BUTLAN (TDK)


1 . Batıl olma durumu.
2 . Geçersizlik, hükümsüzlük.
3 . Yanlışlık, haksızlık.

Butlan kelimesi baş harfi B son harfi N olan bir kelime. Başında B sonunda N olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi U , üçüncü harfi T , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi N . Başı B sonu N olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BATIL Nedir?


1 . Doğru ve haklı olmayan.
2 . Çürük, temelsiz, asılsız.
3 . Geçersiz: "Bütün kıymet hükümlerinin batıl ve bütün ölçülerin bozuk olduğunu ispat yolunda birbiriyle müsabaka eden muharrir ve mütefekkirlerin adedi, o devirde, sayılmayacak kadar çoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GEÇE Nedir?

(Herhangi bir saat başını) Geçerek, geçerken.

GEÇER Nedir?


1 . Yürürlükte bulunan, geçerliği olan, kullanılan: "Geçer para."- .
2 . Beğenilen, makbul, mergup.
3 . Geçme özelliği olan.
4 . isim Geçer not: "Türkçe dersinden geçer almışım."- .

GEÇERSİZ Nedir?

Yürürlükten çıkarılmış, hükümsüz: "Bu yasa geçersizdir."- .

GEÇERSİZLİK Nedir?

Geçersiz olma durumu, hükümsüzlük.

HAKSIZ Nedir?


1 . Hak ve adalete uygun olmayan.
2 . Davası, iddiası, davranışı, düşüncesi doğru ve yerinde olmayan (kimse): "Arkadaşınız bu işte haksızdır."- .

HAKSIZLIK Nedir?


1 . Haksız olma durumu.
2 . Hak ve adalete aykırılık: "Sicil müdürü bu haksızlığa karşı köpürüyor."- M. Ş. Esendal.

HÜKÜMSÜZ Nedir?

Yürürlükten çıkarılmış, yürürlükten kaldırılmış, geçersiz, hükmü kalmamış: "Bu yasa hükümsüzdür."- .

HÜKÜMSÜZLÜK Nedir?

Hükümsüz olma durumu, geçersizlik.

YANLI Nedir?

Yandaş.

YANLIŞ Nedir?


1 . Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata: "Sen hayatımdaki bir yanlışmışsın, keşke seni hiç tanımasaydım."- N. Eray.
2 . sıfat Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymayan, aykırı olan, hatalı: "Yanlış ve mantıksız hareketim bu suretle cezalanmalı."- A. Gündüz.
3 . zarf Hatalı bir biçimde: "Evime gitmek için, yanlış söyledim, gitmemek için vapurun kaçmasını bekliyordum."- S. F. Abasıyanık.
4 . sıfat, felsefe Biçimsel düşünme yasalarına uymayan, düşünülen şeyle uyuşmayan.

YANLIŞLIK Nedir?

Yanlış davranış, yanlış iş, yanlış sanı, hata: "Bu hesapta bir yanlışlık olsa gerek."- .

A B L N T U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Butlan,

4 Harfli Kelimeler

Anut, Bant, Buat, Bula, Tabl, Tabu, Taun, Tuba, Ulan,

3 Harfli Kelimeler

Abu, Alt, Ant, Aut, Bal, Ban, Bat, Bul, Bun, But, Lan, Nal, Tab, Tal, Tan, Tul, Tun, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Al, An, At, Bu, La, Ta, Tu, Un, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.