BUSELİK (TDK)

Klasik Türk müziğinde on üç basit makamdan biri.

Buselik kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi U , üçüncü harfi S , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi İ , yedinci harfi K . Başı B sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BASİT Nedir?


1 - Yapılması ya da anlaşılması kolay olan, karışık olmayan.
2 - Süssüz, gösterişsiz.
3 - Bilgi ve görgüsü sınırlı olan, bayağı, görgüsüz.
4 - Her zaman rastlanan, özelliği olmayan, olağan .
5 - Kolay.

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

KLASİK Nedir?


1 . Eski Yunan, Roma ve XVII. yüzyıl Fransız sanatıyla ilgili sanatçı veya eser: "Yunan klasikleri. Fransız klasikleri."- .
2 . sıfat Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan: "Klasik eserlerin oynandığı bir millî tiyatroları yok."- H. Taner.
3 . sıfat XVII. yüzyıl Fransız dili, sanatı ve yazarları ile ilgili olan: "Racine bir Fransız klasik yazarıdır."- .
4 . sıfat Üzerinde çok zaman geçtiği hâlde değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak görülen (eser veya sanatçı): "Leyla ile Mecnun klasik Türk eserlerinden biridir."- .
5 . sıfat Sanatta kuralcı.
6 . sıfat Kökleşik: "Klasik şiirin yıkıldığından beri şiiri, bin kişi bin türlü tarif ediyor."- Y. K. Karaosmanoğlu.

MAKAM Nedir?


1 . Mevki, kat, yer: "İnsan değil gökyüzündeki makamını şaşırarak yere inmiş bir melektir."- H. R. Gürpınar.
2 . müzik Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi.

TÜRK Nedir?


1 . Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse: "Ne mutlu Türk'üm diyene!"- Atatürk.
2 . Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.

B E K L S U İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Buselik,

5 Harfli Kelimeler

Belik, Belki, Bikes, Bilek, Bukle, Eskil, Kulis, Sebil, Sekil,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Beli, Besi, Bile, Buke, Buse, Ekli, Eksi, Elik, Esik, Eski, İlke, Kile, Kils, Kule, Lise, Seki,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Bul, Elk, İle, İlk, Kel, Kes, Kil, Kul, Leb, Sek, Sel, Sik, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Be, Bu, Ek, El, Es, İl, İs, Ke, Ki, Le, Se, Si, Su, Us,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.