BURJUVAZİ (TDK)

Burjuva sınıfı, kent soyluluk.

Burjuvazi kelimesi baş harfi B son harfi İ olan bir kelime. Başında B sonunda İ olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi U , üçüncü harfi R , dördüncü harfi J , beşinci harfi U , altıncı harfi V , yedinci harfi A , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi İ . Başı B sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BURJUVA Nedir?


1 . Şehirde yaşayıp özel imtiyazlardan yararlanan: "Burjuva bir aileden doğmuş, bir fabrikatörle evlenmiş."- H. C. Yalçın.
2 . Orta sınıftan olan, kent soylu.

KENT Nedir?


1 - Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi ya da yönetimle ilgili işlerle uğraşan, tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, °şehir.
2 - Site.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

SOYLU Nedir?


1 . Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asaletli, asil: "Soylu kişidir, iyi bir öğrenim görmüştür, zekidir, yeteneklidir."- N. Cumalı.
2 . İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen (kimse), necip, kişizade, asil: "İzmir'in varlıklı ve soylu ailelerinden birinin tek erkek çocuğu."- T. Buğra.
3 . Saygı uyandıran, yücelik taşıyan: "Japonların soylu ve çetin savaşçılık gururuna, bu eğiliş ağır geldi."- F. R. Atay.
4 . Soyu iyi nitelikli olan, iyi cins soydan gelen (at vb.).

SOYLULUK Nedir?

Soylu olma durumu, asillik, asalet, necabet.

A B J R U U V Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Burjuvazi,

7 Harfli Kelimeler

Burjuva,

5 Harfli Kelimeler

Bariz, Biraz, Bizar, İbraz, Rubai, Viraj,

4 Harfli Kelimeler

Ajur, Aruz, Arzu, Bari, Bira, Briz, Buji, Bura, Buru, İbra, İvaz, Ruba, Urba, Uzuv, Uzvi, Vaiz, Vira, Vuru, Zira,

3 Harfli Kelimeler

Abi, Abu, Ari, Arz, Bar, Bav, Baz, Bir, Biz, Buz, Rab, Ruj, Ruz, Var, Vaz, Zar, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ar, Av, Az, Bu, İz, Ra, Ur, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.