BURGUCU (TDK)

Burgu yapan, satan ya da burguyla delik açan kimse.

Burgucu kelimesi baş harfi B son harfi U olan bir kelime. Başında B sonunda U olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi U , üçüncü harfi R , dördüncü harfi G , beşinci harfi U , altıncı harfi C , yedinci harfi U . Başı B sonu U olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇAN Nedir?

Oynak kemiklerin arasındaki açıları genişletmeye yarayan kasların genel adı, büken karşıtı.

BURGU Nedir?


1 - Tahtada belirli delik açmaya yarayan delgiye takılı sarma, yivli çelik aygıt.
2 - Tıpa çekmeye yarayan ucu sivri ve helis biçiminde demir aygıt, °tirbuşon.
3 - Yerin orta ve derin katmanlarına inebilmeyi sağlayan delici aygıt.
4 - Telli sazlarda, telleri germeye yarayan mandal.

DELİK Nedir?


1 . Dar, küçük açıklık: "İğne deliği. Burun deliği."- .
2 . Dar, küçük çukur: "Küçük çocuk, kulübenin kenarına yığılmış taşlardan yukarıda bir deliğe sıkışmıştı."- S. F. Abasıyanık.
3 . Küçük hayvan yuvası: "Fare deliği."- .
4 . sıfat Delinmiş olan: "Hangi evden istedilerse gittim, dama çıktım, akan delik kiremidi buldum, yerine sağlam kiremit koydum."- H. S. Tanrıöver.
5 . argo Cezaevi.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

B C G R U U U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Burcu, Burgu,

4 Harfli Kelimeler

Buru, Guru,

2 Harfli Kelimeler

Bu, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.