BURASI (TDK)

Bu yer, bura: "Burası Şakir Mustafa Bey'in yalısı değil mi, efendim?"- M. Ş. Esendal.

Burası kelimesi baş harfi B son harfi I olan bir kelime. Başında B sonunda I olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi U , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi S , altıncı harfi I . Başı B sonu I olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BURA Nedir?

Bu yer: "Eskiden buranın, şişman bir valisi vardı."- M. Ş. Esendal.

DEĞİL Nedir?

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

EFENDİ Nedir?


1 . Günümüzde bey unvanından farklı olarak özel adlardan sonra kullanılan ikinci derecede bir unvan: "Yeni ev, Rüstem Efendi'ye kiraya verildi."- Y. Z. Ortaç.
2 . Buyruğu yürüyen, sözü geçen kimse: "Köylü memleketin efendisidir."- Atatürk.
3 . Koca: "Bizim efendi artık geceleri de eve gelmiyor."- C. Uçuk.
4 . ünlem (efe'ndi) Hizmetlilere seslenilirken kullanılan bir söz.
5 . ünlem (efe'ndi) Erkekler için kullanılan bir seslenme sözü: "Efendi! Allah'ın emriyle kızını bana ver."- S. F. Abasıyanık.
6 . mecaz Görgülü, nazik, kibar.
7 . eskimiş Eğitim görmüş kişiler için özel adlardan sonra kullanılan unvan.

EFENDİM Nedir?


1 . Bir sesleniş karşısında "buradayım" anlamında kullanılan bir söz: "Hasan! -Efendim!"- .
2 . Anlaşılmayan bir sözü tekrarlatmak için söylenen bir söz: "Ne, ne, ne, ne dediniz efendim!"- .
3 . Karşı çıkma, paylama cümlesini pekiştirmek için söylenen bir söz: "Olur mu, efendim! Bu ne sorumsuzluktur, bu ne hafifliktir böyle?"- Z. Selimoğlu.

ESEN Nedir?

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

ŞAKİ Nedir?

Haydut, eşkıya.

YALI Nedir?


1 . Sahil.
2 . Su kıyısında yapılmış büyük, görkemli ev: "Babamın küçük yalısını eşyasıyla satın alan ... bir Meşrutiyet devri mebusunu ziyaret ettiğim zaman ... yüreğim burkulmuştu."- R. H. Karay.

A B I R S U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Burası,

5 Harfli Kelimeler

Basur, Bursa, Sabır, Sabur, Subra,

4 Harfli Kelimeler

Abus, Asır, Barı, Bası, Bura, Burs, Ruba, Sarı, Sıra, Sura, Urba,

3 Harfli Kelimeler

Abu, Arı, Ası, Bar, Bas, Ira, Rab, Rus, Sır, Sur,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ar, As, Bu, Ra, Su, Ur, Us,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.