BUNALTI (TDK)

Sıkıntı, iç sıkıntısı: "Bütün yazdıklarımızın neticesi bir bunaltı."- Y. K. Beyatlı.

Bunaltı kelimesi baş harfi B son harfi I olan bir kelime. Başında B sonunda I olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi U , üçüncü harfi N , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi T , yedinci harfi I . Başı B sonu I olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BUNA Nedir?

"Bu" adılının yönelme durumu.

BUNALTI Nedir?

Sıkıntı, iç sıkıntısı: "Bütün yazdıklarımızın neticesi bir bunaltı."- Y. K. Beyatlı.

NETİCE Nedir?

Sonuç.

SIKI Nedir?


1 . Dar: "Sıkı bir kemer."- .
2 . İyice sıkıştırılmış, doldurulmuş, tıkız, gevşek olmayan: "Sıkı bir denk."- .
3 . Zorlu, güçlü ve etkili: "En sıkı ve katı bir merkeziyet sistemi, bugün diğer faaliyet merkezlerini bloke edebilir."- B. Felek.
4 . Dikkatli, titiz ve göz yummadan uygulanan: "Ankaralılarla münasebetlerinde her zaman sıkı bir ahlak ve seviye kontrolüne tabi tutuldu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . İlkelerine çok bağlı, hoşgörüsü olmayan, katı.
6 . Yoğun: "Samsun'a geldiğimi ve kendisiyle daha sıkı temasta bulunmak istediğimi bildirdim."- Atatürk.
7 . Cimri.
8 . zarf Sıkıca, iyice: "Sıkı giyinmek."- .
9 . isim Disiplin.
10 . isim Zorlayıcı durum: "Sıkıya gelmemek. Sıkıyı görünce kaçtı."- . 1
1 . isim Ağızdan dolma ateşli silahlarda, barut ve kurşunun üstünden namluya sokulup bastırılan bez ve kâğıt parçaları vb. şeylerin tümü: "İlk sıkıyı babam attı."- S. Kocagöz. 1
2 . Güçlü ve çabuk, hızlı: "Karabalçıklı çiftliği, kasabadan sıkı yürüyüşle bir saat çeker."- R. N. Güntekin.

SIKINTI Nedir?


1 . İşsizlik, tekdüzelik, bezginlik vb. sebeplerden doğan ruhsal yorgunluk, cefa, eziyet: "İçinin sıkıntısını mümkün mertebe gizlemeye çalışarak, dereden tepeden konuşarak oyalandı."- P. Safa.
2 . Bir bozukluğun, karışıklığın sebep olduğu etkili ve sürekli yorgunluk, mihnet: "Sıkıntı ve ızdırapla sağa sola döndüm."- A. Gündüz.
3 . Yokluk ve parasızlığın yol açtığı geçim darlığı: "İhtiyarın bir para sıkıntısı içinde olduğunu o söylemeden ben keşfetmiştim."- S. F. Abasıyanık.
4 . Bulunmama durumu: "Bu kış yine, kok kömürü sıkıntısı baş gösterecekmiş."- H. Taner.
5 . mecaz Sorun, mesele, sendrom, problem: "Atatürk öldüğü zaman Türkiye'nin ufak tefek sıkıntılar dışında hiçbir büyük problemi yoktu."- B. Felek.

A B I L N T U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Bulantı, Bunaltı,

6 Harfli Kelimeler

Butlan, Ulantı,

5 Harfli Kelimeler

Altın, Antlı, Batıl, Batın,

4 Harfli Kelimeler

Alın, Altı, Anıt, Anut, Atıl, Atlı, Bant, Batı, Buat, Bula, Tabl, Tabu, Tanı, Taun, Tuba, Ulan,

3 Harfli Kelimeler

Abu, Alt, Anı, Ant, Aut, Bal, Ban, Bat, Bul, Bun, But, Lan, Nal, Tab, Tal, Tan, Tın, Tul, Tun, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Al, An, At, Bu, La, Ta, Tu, Un, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.