BUNALIMSIZ (TDK)

Gerginlik, sıkıntı vermeyen, gerginliği olmayan.

Bunalımsız kelimesi baş harfi B son harfi Z olan bir kelime. Başında B sonunda Z olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi U , üçüncü harfi N , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi I , yedinci harfi M , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi Z . Başı B sonu Z olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GERGİ Nedir?


1 . Perde.
2 . İp, kayış, tel vb.ni gerginleştirme işinde kullanılan araç.

GERGİN Nedir?


1 . Gerilmiş durumda olan: "Gergin tel. Gergin kiriş."- .
2 . Buruşuğu, kırışığı olmayan (cilt): "Siyah jarse elbisesi içinde, hâlâ diri, gergin vücuduyla güzel ve ihtişamlıydı."- P. Safa.
3 . mecaz Bozulacak duruma gelmiş olan (ilişki): "Arkadaşımın kocasıyla arası gergin."- .
4 . mecaz Huzursuz, sinirli: "Dudaklarında gergin, cali bir tebessümle ilerledi."- P. Safa.

GERGİNLİK Nedir?

Gergin olma durumu: "Sinirlerimin gerginliği, nefesimin tıkanması hâlâ savulmadı."- S. M. Alus.

SIKINTI Nedir?


1 . İşsizlik, tekdüzelik, bezginlik vb. sebeplerden doğan ruhsal yorgunluk, cefa, eziyet: "İçinin sıkıntısını mümkün mertebe gizlemeye çalışarak, dereden tepeden konuşarak oyalandı."- P. Safa.
2 . Bir bozukluğun, karışıklığın sebep olduğu etkili ve sürekli yorgunluk, mihnet: "Sıkıntı ve ızdırapla sağa sola döndüm."- A. Gündüz.
3 . Yokluk ve parasızlığın yol açtığı geçim darlığı: "İhtiyarın bir para sıkıntısı içinde olduğunu o söylemeden ben keşfetmiştim."- S. F. Abasıyanık.
4 . Bulunmama durumu: "Bu kış yine, kok kömürü sıkıntısı baş gösterecekmiş."- H. Taner.
5 . mecaz Sorun, mesele, sendrom, problem: "Atatürk öldüğü zaman Türkiye'nin ufak tefek sıkıntılar dışında hiçbir büyük problemi yoktu."- B. Felek.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

A B I I L M N S U Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Bunalımsız,

7 Harfli Kelimeler

Alımsız, Bunalım, Salınım, Zımbalı,

6 Harfli Kelimeler

Anızlı, Basılı, Bazısı, Ilıman, Ilınma, Isınma, Uzanım,

5 Harfli Kelimeler

Almus, Ansız, Asılı, Azılı, Basım, Basın, Bulma, Bunma, Buzla, Ilıma, Lazım, Masnu, Masun, Nabız, Namlı, Namlu, Namus, Nasıl, Nazım, Nazlı, Sabun, Sanlı, Sazlı, Sınma, Sızma, Sunma, Uzman, Zamlı, Zanlı, Zıbın, Zımba,

4 Harfli Kelimeler

Abus, Alım, Alın, Anız, Asıl, Asım, Bası, Bazı, Blum, Bluz, Bula, Ilım, Isıl, Isın, Maun, Mazı, Salı, Sanı, Sıla, Sıma, Sızı, Sual, Suma, Suna, Ulam, Ulan, Uzam, Zula,

3 Harfli Kelimeler

Abu, Anı, Ası, Azı, Bal, Ban, Bas, Baz, Bul, Bun, Buz, Isı, Lam, Lan, Laz, Mal, Mas, Muz, Nal, Nam, Nas, Naz, Sal, Sam, San, Saz, Ula, Zam, Zan, Zum,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Al, Am, An, As, Az, Bu, La, Su, Un, Us, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.