BUNALIMLI (TDK)

Gerginlik, sıkıntı veren, gerginliği olan: "O bunalımlı günlerde işi gücü bırakıp varlığını âdeta ona adadı."- A. İlhan.

Bunalımlı kelimesi baş harfi B son harfi I olan bir kelime. Başında B sonunda I olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi U , üçüncü harfi N , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi I , yedinci harfi M , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I . Başı B sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BUNALIMLI Nedir?

Gerginlik, sıkıntı veren, gerginliği olan: "O bunalımlı günlerde işi gücü bırakıp varlığını âdeta ona adadı."- A. İlhan.

GERGİ Nedir?


1 . Perde.
2 . İp, kayış, tel vb.ni gerginleştirme işinde kullanılan araç.

GERGİN Nedir?


1 . Gerilmiş durumda olan: "Gergin tel. Gergin kiriş."- .
2 . Buruşuğu, kırışığı olmayan (cilt): "Siyah jarse elbisesi içinde, hâlâ diri, gergin vücuduyla güzel ve ihtişamlıydı."- P. Safa.
3 . mecaz Bozulacak duruma gelmiş olan (ilişki): "Arkadaşımın kocasıyla arası gergin."- .
4 . mecaz Huzursuz, sinirli: "Dudaklarında gergin, cali bir tebessümle ilerledi."- P. Safa.

GERGİNLİK Nedir?

Gergin olma durumu: "Sinirlerimin gerginliği, nefesimin tıkanması hâlâ savulmadı."- S. M. Alus.

GÜCÜ Nedir?

Bez tezgâhında ipliği ayarlayan tezgâh tarağı.

İLHAN Nedir?


1 . İmparator.
2 . İran Moğollarında hükümdarın unvanı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SIKINTI Nedir?


1 . İşsizlik, tekdüzelik, bezginlik vb. sebeplerden doğan ruhsal yorgunluk, cefa, eziyet: "İçinin sıkıntısını mümkün mertebe gizlemeye çalışarak, dereden tepeden konuşarak oyalandı."- P. Safa.
2 . Bir bozukluğun, karışıklığın sebep olduğu etkili ve sürekli yorgunluk, mihnet: "Sıkıntı ve ızdırapla sağa sola döndüm."- A. Gündüz.
3 . Yokluk ve parasızlığın yol açtığı geçim darlığı: "İhtiyarın bir para sıkıntısı içinde olduğunu o söylemeden ben keşfetmiştim."- S. F. Abasıyanık.
4 . Bulunmama durumu: "Bu kış yine, kok kömürü sıkıntısı baş gösterecekmiş."- H. Taner.
5 . mecaz Sorun, mesele, sendrom, problem: "Atatürk öldüğü zaman Türkiye'nin ufak tefek sıkıntılar dışında hiçbir büyük problemi yoktu."- B. Felek.

VERE Nedir?

Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi.

A B I I L L M N U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Bunalımlı,

7 Harfli Kelimeler

Bunalım,

6 Harfli Kelimeler

Alımlı, Ilıman, Ilınma,

5 Harfli Kelimeler

Ballı, Bulma, Bunma, Ilıma, Malul, Namlı, Namlu,

4 Harfli Kelimeler

Alım, Alın, Allı, Blum, Bula, Ilım, Maun, Ulam, Ulan,

3 Harfli Kelimeler

Abu, Anı, Bal, Ban, Bul, Bun, Lal, Lam, Lan, Mal, Nal, Nam, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Al, Am, An, Bu, La, Un,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.