BULGARİSTANLI (TDK)

Bulgaristan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.

Bulgaristanlı kelimesi baş harfi B son harfi I olan bir kelime. Başında B sonunda I olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi U , üçüncü harfi L , dördüncü harfi G , beşinci harfi A , altıncı harfi R , yedinci harfi İ , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi A , onbirinci harfi N , onikinci harfi L , onüçüncü harfi I . Başı B sonu I olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BULGAR Nedir?

Slavların güney kolundan olan bir halk veya bu halkın soyundan olan kimse.

BULGARİ Nedir?

Dört telli bağlama.

HALK Nedir?


1 . Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk: "Türk halkı."- .
2 . Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu: "Yahudi halkı."- .
3 . Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri: "Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları."- .
4 . Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü: "Bütün köy halkı orada idi."- Ö. Seyfettin.
5 . Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu: "Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir."- O. V. Kanık.

HALK Nedir?


1 - Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta dil, kültür bağı olan insan topluluğu,insanlar, toplum.
2 - Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu.
3 - Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri.
4 - Belli bir bölgede ya da çevrede yaşayanların tümü.
5 - Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların tümü.
6 - Aydınların dışında kalan topluluk.
7 - Kalabalık, insan topluluğu.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A B G I L L N R S T U İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Bulgaristanlı,

8 Harfli Kelimeler

Arslanlı, Balinalı, Blastula, Gastrula, İstanbul, Sallantı, Sarılgan, Sigaralı, Tanrısal,

7 Harfli Kelimeler

Albastı, Analist, Anıtsal, Arabist, Astarlı, Atılgan, Balsıra, Baltalı, Bulantı, Bulgari, Bunaltı, Burgata, Bursalı, Galalit, Garanti, Gariban, Gırnata, Guarani, Langırt, Langust, Laubali, Lustrin, Nasturi, Rantabl, Sabırla, Sanatlı, Santiar, Santral, Santuri, Sırtlan, Sulantı, Sultani, Suratlı, Tabanlı, Tablalı, Turanlı,

6 Harfli Kelimeler

Abartı, Albatr, Altuni, Anasıl, Anasır, Anısal, Anlatı, Arantı, Argali, Arslan, Asgari, Balans, Balast, Balina, Bartın, Basari, Basıla, Batıni, Billur, Bilsat, Bulgar, Bunlar, Buralı, Burası, Butlan, Gabari, Galiba, Ganalı, Granit, İguana, İranlı, Langur, Latalı, Nalbur, Natura, Rabıta, Rating, Rustai, Saatli, Sabura,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Abani, Abuli, Algın, Altın, Altlı, Analı, Angut, Antlı, Arabi, Argın, Argıt, Arsin, Artın, Asabi, Aslan, Astar, Atari, Atlas, Balar, Balat, Ballı, Balta, Banal, Baran, Barit, Barut, Basar, Basın, Basil, Basit, Basta, Bastı, Basur, Batar, Batıl, Batın, Batur, Bilar, Birun,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abis, Abla, Abli, Abra, Abus, Alan, Algı, Alın, Alil, Allı, Altı, Anal, Anıt, Anut, Arlı, Arsa, Artı, Asal, Asar, Asıl, Asır, Asil, Asit, Asla, Asli, Asri, Atıl, Atlı, Bala, Bana, Bani, Bant, Bara, Barı, Bari, Bası, Batı, Bati, Biat,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abi, Abu, Agu, Ait, Ala, Alg, Ali, Alt, Ana, Anı, Ani, Ant, Ara, Arı, Ari, Art, Asa, Ası, Asi, Ast, Ata, Ati, Aut, Bal, Ban, Bar, Bas, Bat, Bin, Bir, Bit, Bul, Bun, But, Gar, Gır, Gri, Gut, Ira,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Al, An, Ar, As, At, Bu, İl, İn, İs, İt, La, Ra, Si, Su, Ta, Ti, Tu, Un, Ur, Us, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.