BULANDIRICI (TDK)


1 . Bulantı veren: "Bulandırıcı ilaçlar."- .
2 . mecaz Tiksindirici, nefret uyandıran.

Bulandırıcı kelimesi baş harfi B son harfi I olan bir kelime. Başında B sonunda I olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi U , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi D , yedinci harfi I , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi C , onbirinci harfi I . Başı B sonu I olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BULANTI Nedir?

Midede duyulan ve insana kusacak gibi bir duygu veren durum: "Midesindeki bulantı geçmiş, kulakları artık uğuldamıyordu."- S. F. Abasıyanık.

İLAÇ Nedir?


1 . Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için türlü yollarla kullanılan madde, em, deva.
2 . mecaz Çare, önlem.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

NEFRET Nedir?


1 - Bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu.
2 - Tiksinme, tiksinti.

TİKSİNDİRİCİ Nedir?

Tiksinilecek durumda olan, menfur: "Her vakit ıslak duran ellerinde öyle tiksindirici bir yapışkanlık vardı ki..."- Y. K. Karaosmanoğlu.

VERE Nedir?

Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi.

A B C D I I I L N R U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Bulandırıcı,

9 Harfli Kelimeler

Bıldırcın,

6 Harfli Kelimeler

Alındı, Baldır, Bıldır, Buldan, Bunlar, Buralı, Dalıcı, Nalbur, Narcıl, Urbalı,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Alıcı, Ardıl, Arıcı, Balcı, Barcı, Bıcıl, Bunca, Canlı, Carlı, Cıbıl, Cunda, Duacı, Dualı, Dubar, Dural, Ilıca, Urban,

4 Harfli Kelimeler

Acul, Acun, Acur, Adcı, Adıl, Adlı, Aldı, Alın, Arlı, Bacı, Barı, Buca, Bula, Bura, Cadı, Cıda, Cura, Darı, Daru, Duba, Ruba, Ulan, Uran, Urba, Urla,

3 Harfli Kelimeler

Abu, Acı, Anı, Arı, Bad, Bal, Ban, Bar, Bul, Bun, Can, Car, Dal, Dar, Dua, Dul, Dun, Ira, Lan, Nal, Nar, Nur, Rab, Run, Uca, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ad, Al, An, Ar, Bu, La, Ra, Un, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.