BULAŞIKÇILIK (TDK)

Bulaşıkçının işi: "Garsonluk bilmediğimden patronum beni önce bulaşıkçılığa verdi."- T. Dursun K.

Bulaşıkçılık kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi U , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi Ş , altıncı harfi I , yedinci harfi K , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi L , onbirinci harfi I , onikinci harfi K . Başı B sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLME Nedir?


1 . Bilmek işi.
2 . felsefe Bir şeyin ne olduğunun bilincine varma.
3 . felsefe Bilgi edinmenin gaye ve sonucu.

BULAŞIK Nedir?


1 . Yiyecek veya içecekle kirletilmiş mutfak eşyası veya kap kacak: "Tava indirilir, tepsilere dökülür, tepsiler güneşe konur, yıkanacak bulaşıklar kuyu başına götürülür."- M. Ş. Esendal.
2 . mecaz İz, etki, kalıntı: "Daha balayının bulaşığı geçmedi."- B. Felek.
3 . sıfat Kirli: "Bulaşık kap."- .
4 . sıfat Düzensiz, karışık: "Bu karmakarışık ve bulaşık âlemi kendi hâline bırakırdı."- A. Ş. Hisar.
5 . sıfat, mecaz Yapışkan, sulu: "Bulaşık adam."- .

BULAŞIKÇI Nedir?

İşi kirli kapları yıkamak olan kimse.

ÖNCE Nedir?


1 . Baştaki, geçmişteki bölüm, geçmiş zaman: "Demin söyledikleri bana sadece daha önce olup bitenleri düşündürdü."- T. Buğra.
2 . zarf (ö'nce) İlk olarak, başlangıçta, sonra karşıtı: "Önce hep birlikte basın suçunu tarif edelim."- B. Felek.

PATRON Nedir?


1 . Bir ticaret veya sanayi kurumunun sahibi, başı, işvereni: "Bizim gazetecilerin çoğu patronu hesabına suç yüklenir."- B. Felek.
2 . mecaz Bir kuruluşta, bir iş yerinde makam bakımından yetkili kimse.
3 . mecaz Sözü geçen paralı kimse. patron (II) isim Fransızca patron Kumaşın biçilmesine yarayan, bir giysi örneğindeki parçaların biçimine göre kesilmiş kâğıt, kalıp.

VERDİ Nedir?

Bir borudan bir saniyede geçen suyun veya bir iletken telden bir saniyede geçen elektriğin miktarı.

A B I I I K K L L U Ç Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Bulaşıkçılık,

10 Harfli Kelimeler

Alkışçılık, Balıkçılık, Bulaşıklık,

9 Harfli Kelimeler

Alışıklık, Bulaşıkçı, Uşaklılık,

8 Harfli Kelimeler

Akçıllık, Balçıklı, Balıkçıl, Başlıkçı, Başlıklı, Bıçaklık, Çakıllık, Kılçıklı, Lakçılık,

7 Harfli Kelimeler

Açıklık, Alıklık, Alkışçı, Aşçılık, Aşıklık, Balıkçı, Balıklı, Bıçaklı, Bulaşık, Çakılış, Çakıllı, Çakışık, Çalılık, Çıkışlı, Ilıkçıl, Ilıklık, Kaşıkçı, Kılıbık, Kılıçlı, Kılıklı, Kulakçı, Kulaklı, Kuşaklı, Uşaklık,

6 Harfli Kelimeler

Açılış, Açkılı, Akıllı, Akışlı, Alçılı, Alışık, Alışkı, Aşıklı, Balçık, Ballık, Başçık, Başlık, Çakılı, Çalılı, Ilıkça, Işıkçı, Işıklı, Işılak, Kaçlık, Kalkış, Kılçık, Kışlak, Kışlık, Kuşlak, Şıklık, Şıllık, Uşaklı,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Akkuş, Aklık, Alkış, Allık, Aşılı, Aşlık, Bakış, Balık, Balkı, Ballı, Başçı, Başlı, Bıçak, Bıçık, Bıçkı, Bıkış, Bulak, Çabuk, Çakıl, Çakış, Çalık, Çalış, Çalkı, Çıkak, Çıkık, Çıkış, Çuşka, Kabuk, Kabul, Kaçık, Kaçış, Kaçlı, Kakıç, Kakış, Kalbı, Kalıç, Kalık, Kalış,

4 Harfli Kelimeler

Abuk, Açık, Açış, Açkı, Akıl, Akış, Aklı, Alçı, Alıç, Alık, Alış, Allı, Aşçı, Aşık, Bakı, Bula, Çakı, Çalı, Çıkı, Çuka, Ilık, Işık, Işıl, Işkı, Kaçı, Kuka, Kula, Uçak, Ulaç, Ulak, Ulaş, Uşak,

3 Harfli Kelimeler

Abu, Açı, Akı, Aşı, Aşk, Baç, Bak, Bal, Baş, Bul, Çak, Çal, Çul, Kaç, Kak, Kal, Kaş, Kıç, Kıl, Kış, Kul, Kuş, Lak, Lal, Şak, Şal, Şık, Şua, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Aç, Ak, Al, Aş, Bu, La, Şu, Uç,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.