BUKALEMUNLAŞMAK (TDK)

Davranışını, görüşünü çıkarına göre değiştirmek.

Bukalemunlaşmak kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi U , üçüncü harfi K , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi M , sekizinci harfi U , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi L , onbirinci harfi A , onikinci harfi Ş , onüçüncü harfi M , ondördüncü harfi A , onbeşinci harfi K . Başı B sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DEĞİŞ Nedir?


1 . Değme işi.
2 . Değişim.

DEĞİŞTİRME Nedir?

Değiştirmek işi, tebdil, tahrif: "Yazınımızın gelenek değiştirmesine bağlı olarak değişik etkenleri var bu durumun"- N. Cumalı.

DEĞİŞTİRMEK Nedir?


1 . Başka bir biçime sokmak, değişikliğe uğratmak: "Bulunduğu vaziyeti öteki ayağını berikinin üstüne koyarak değiştirdi."- S. F. Abasıyanık.
2 . Bir şey veya kimseyi bulunduğu yerden başka bir yere almak.
3 . (nsz) Bir şey verip yerine başka bir şey almak: "Bu ayakkabı sana küçük, değiştir."- .
4 . (nsz) Birini bırakıp başkasını kullanmak: "O zamanlar şöyle öğleye doğru otele bir başvurup çamaşır değiştireceği varsa değiştiriyor."- E. E. Talu.
5 . Başka bir duruma, başka bir görünüme getirmek: "Tuvalet onu ne değiştirmiş, gençliğinin cazibesini, vücudunu, gözlerinin rengini nasıl belli etmişti!"- P. Safa.
6 . Anlatıma yeni bir içerik vermek.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜŞ Nedir?


1 . Görme işi.
2 . Gözle bir şeyi algılama yetisi.
3 . Cezaevi ve hastanede yapılan ziyaret.
4 . mecaz Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.
5 . mecaz Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

A A A B E K K L L M M N U U Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Bukalemunlaşmak,

14 Harfli Kelimeler

Bukalemunlaşma,

11 Harfli Kelimeler

Bunaklaşmak,

10 Harfli Kelimeler

Abuklaşmak, Bunaklaşma, Kabuklanma, Kabuklaşma, Kulunlamak, Kuşaklanma, Kuşkulanma,

9 Harfli Kelimeler

Abuklamak, Abuklaşma, Ballanmak, Başlanmak, Başmakale, Bukalemun, Kullanmak, Kullaşmak, Kulunlama, Kuşaklama, Mallanmak, Ululanmak, Ululaşmak,

8 Harfli Kelimeler

Abuklama, Aklanmak, Aklaşmak, Alelumum, Allanmak, Allaşmak, Anlaşmak, Ballamak, Ballanma, Banlamak, Başlamak, Başlanma, Bulanmak, Bulaşkan, Bulaşmak, Bulunmak, Buluşmak, Bumlamak, Bunalmak, Kalubela, Kamaşmak, Kanlamak, Kaşanmak, Kaşlamak, Kelalaka, Kubaşmak, Kullanma, Kullaşma, Kumlamak, Kuşanmak, Laklamak, Mallanma, Nallamak, Şaklaban, Şaklamak, Ululamak, Ululanma, Ululaşma,

7 Harfli Kelimeler

Abanmak, Abukluk, Akbakla, Aklamak, Aklanma, Aklaşma, Allamak, Allanma, Allaşma, Almanak, Anlamak, Anlaşma, Bakanak, Ballama, Banlama, Başkale, Başlama, Bukanak, Bulamak, Bulanma, Bulaşma, Bulunak, Bulunma, Buluşma, Bumlama, Bunalma, Bunamak, Elmabaş, Kabalak, Kabuklu, Kamaşma, Kanamak, Kanlama, Kaşanma, Kaşlama, Kemakan, Kubaşma, Kumkuma, Kumlama, Kuşanma,

6 Harfli Kelimeler

Abanma, Abluka, Aklama, Alabaş, Allama, Allame, Ambale, Amblem, Anamal, Anlama, Aşkale, Bakkal, Baklan, Bakmak, Balama, Balkan, Banmak, Başkan, Başmak, Başmal, Bulama, Bulmak, Bunama, Bunluk, Bunmak, Elaman, Kabala, Kabana, Kaknem, Kakule, Kalaba, Kalben, Kalkan, Kalkma, Kalleş, Kalmak, Kanama, Kanmak, Kaşane, Kulluk,

5 Harfli Kelimeler

Abana, Ablak, Akabe, Akala, Akbaş, Akkuş, Aklan, Aklen, Akmak, Akman, Akşam, Alaka, Alkan, Allem, Almak, Alman, Almaş, Anlak, Anlam, Anmak, Aşama, Aşmak, Bakam, Bakan, Bakla, Bakma, Banak, Banal, Banka, Banma, Başak, Başka, Bukle, Bulak, Bulma, Buluş, Bunak, Bunlu, Bunma, Emlak,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Abuk, Akak, Akma, Akne, Alan, Alem, Alma, Amal, Aman, Amel, Amma, Amme, Anal, Anam, Anka, Anma, Aşma, Bala, Bale, Bana, Bank, Beka, Bela, Blum, Buke, Bula, Elan, Elma, Eman, Enam, Kaba, Kabe, Kaka, Kala, Kale, Kama, Kame, Kamu, Kana,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abe, Abu, Aka, Ala, Ama, Ana, Aşk, Bak, Bal, Ban, Baş, Bek, Bel, Ben, Beş, Bul, Bun, Ela, Elk, Kak, Kal, Kam, Kan, Kaş, Kek, Kel, Kem, Keş, Kul, Kum, Kuş, Lak, Lal, Lam, Lan, Leb, Leş, Mal, Maş,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Am, An, Aş, Be, Bu, Ek, El, Em, En, Eş, Ke, La, Le, Me, Ne, Şe, Şu, Un,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.