BUKALEMUN (TDK)


1 . Bukalemungillerden, 20-
30 cm boyunda, renk değiştirmesiyle ünlü sürüngen türü, kaya keleri (Chamaeleo chamaeleon).
2 . mecaz Davranışını, görüşünü çıkarına göre değiştiren kimse.

Bukalemun kelimesi baş harfi B son harfi N olan bir kelime. Başında B sonunda N olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi U , üçüncü harfi K , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi M , sekizinci harfi U , dokuzuncu harfi N . Başı B sonu N olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOYUN Nedir?


1 - Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi.
2 - Şişe, güğüm gibi kapların ya da vida, cıvata gibi araçların dar olan üst bölümü.
3 - Sorumluluk.
4 - Dağ sırtlarında geçmeye elverişli alçak yer.

BUKALEMUN Nedir?


1 . Bukalemungillerden, 20-
30 cm boyunda, renk değiştirmesiyle ünlü sürüngen türü, kaya keleri (Chamaeleo chamaeleon).
2 . mecaz Davranışını, görüşünü çıkarına göre değiştiren kimse.

BUKALEMUNGİLLER Nedir?

Sürüngenler sınıfının renklerini bulundukları yerin rengine uyduran, hareketleri yavaş, bukalemun türlerini içine alan bir familyası.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DEĞİŞ Nedir?


1 . Değme işi.
2 . Değişim.

DEĞİŞTİRME Nedir?

Değiştirmek işi, tebdil, tahrif: "Yazınımızın gelenek değiştirmesine bağlı olarak değişik etkenleri var bu durumun"- N. Cumalı.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜŞ Nedir?


1 . Görme işi.
2 . Gözle bir şeyi algılama yetisi.
3 . Cezaevi ve hastanede yapılan ziyaret.
4 . mecaz Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.
5 . mecaz Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

KAYA Nedir?


1 . Büyük ve sert taş kütlesi: "Dört tarafı su ile çevrili bir kayadır, bir adacık."- R. H. Karay.
2 . Kayaç.

KELE Nedir?

Boğa, tosun.

KELER Nedir?

Köpek balıkları takımının kelergiller familyasından, ılık ve tropik denilerde yaşayan, uzunluğu 1,
5 m kadar olan, bir defada
20 yavru doğuran bir balık türü, keler balığı (Rhina squatina).

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

RENK Nedir?


1 - Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.
2 - Nitelik.

SÜRÜNGEN Nedir?


1 . Sürünerek giden (hayvan).
2 . bitki bilimi Yere yatay olarak uzanan (sap veya kök).

ÜNLÜ Nedir?


1 . Ün salmış olan, şöhretli, meşhur, şanlı, namlı, namdar: "Kimsenin üzerinde durmadığı birkaç ünlü kişiden birisi de kesinlikle o idi."- T. Buğra.
2 . isim, dil bilgisi Ses yolunda bir engele çarpmadan çıkabilen ses, vokal, sesli, sesli harf: a, e, ı, i, o, ö, u, ü.

A B E K L M N U U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Bukalemun,

8 Harfli Kelimeler

Bulunmak,

7 Harfli Kelimeler

Bulunak, Bulunma,

6 Harfli Kelimeler

Bulmak, Bunluk, Bunmak, Kalben, Makbul, Makule, Manuel, Menkul, Ulumak,

5 Harfli Kelimeler

Aklen, Bukle, Bulak, Bulma, Bunak, Bunlu, Bunma, Emlak, Kabul, Kalem, Keban, Kelam, Kemal, Keman, Kulun, Kuman, Kumla, Kumlu, Kumul, Makul, Malen, Mekan, Melun, Namlu, Uknum, Ulema, Uluma, Unluk,

4 Harfli Kelimeler

Abuk, Akne, Alem, Amel, Bale, Bank, Beka, Bela, Blum, Buke, Bula, Elan, Elma, Eman, Enam, Kabe, Kale, Kame, Kamu, Klan, Kula, Kule, Kulu, Kuma, Lake, Lame, Maun, Meal, Nale, Name, Nema, Ulak, Ulam, Ulan, Ulum,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abu, Bak, Bal, Ban, Bek, Bel, Ben, Bul, Bun, Ela, Elk, Kal, Kam, Kan, Kel, Kem, Kul, Kum, Lak, Lam, Lan, Leb, Mal, Men, Nal, Nam, Nem, Ula, Ulu, Umu,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Am, An, Be, Bu, Ek, El, Em, En, Ke, La, Le, Me, Ne, Un,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.