BUKAĞILIK (TDK)

Hayvanların ayağına bukağı takılacak yer, bilek.

Bukağılık kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi U , üçüncü harfi K , dördüncü harfi A , beşinci harfi Ğ , altıncı harfi I , yedinci harfi L , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi K . Başı B sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLE Nedir?


1 . Da, de, dahi: "Bir damlası bile deniz hakkında bize ilmî bir fikir vermeye yetişir."- R. H. Karay.
2 . zarf, eskimiş Birlikte.
3 . zarf Üstelik: "Konuşmadılar bile."- .

BİLEK Nedir?


1 . Elle kolun, ayakla bacağın birleştiği bölüm: "Sonra bileğini avucumun içine alarak nabzını sayıyorum."- R. N. Güntekin.
2 . mecaz Güç, kuvvet.

BUKAĞI Nedir?


1 . Ağır cezalıların ayaklarına takılıp ucuna pranga bağlanan demir halka: "Bukağılı Babanın başı ucunda düşman zindanında taşıdığı bukağılar vardı."- Y. K. Beyatlı.
2 . Kaçmaması için hayvanların ayağına takılan zincir, demir köstek.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

A B I I K K L U Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Bukağılık,

8 Harfli Kelimeler

Bukağılı,

6 Harfli Kelimeler

Bağlık, Bukağı, Kılağı,

5 Harfli Kelimeler

Ağılı, Aklık, Bağıl, Bağlı, Balık, Balkı, Bulak, Kabuk, Kabul, Kalbı, Kalık, Kılık, Kukla, Kulak,

4 Harfli Kelimeler

Abuk, Ağıl, Ağlı, Akıl, Aklı, Alık, Bağı, Bakı, Bula, Iğıl, Ilık, Kığı, Kuka, Kula, Ulak,

3 Harfli Kelimeler

Abu, Ağı, Akı, Bağ, Bak, Bal, Bul, Kak, Kal, Kığ, Kıl, Kul, Lak, Lığ, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ağ, Ak, Al, Bu, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.